Title

یاور همیشه مومن

-------------------------------
عکسی از: جمشید فرجوند فردا
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: محمد جواد شفیعیان
-------------------------------


آیا این عناصر بدون تامل و تفکر گزینش و انتخاب شده اند؟
آیا در این عکس صرفا ترکیب بندی و چیدمان اهمیت داشته است؟
یا اینکه باید به دنبال معنا و مفهومی خاص در آن بود؟

آینه ای که دردست های پیرمرد به مانند یک قاب؛ تصویر همسرش را نشان می دهد؛ اگرچه کادر محدود کننده عکس و لنز دوربین؛ ماهیت؛ جایگاه و حقیقت زن را نادیده گرفته است؛ ولی عکاس خلاقانه قانون علمی؛ بی روح و خشک دوربین را می شکند و نشان می دهد که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

شربت گُل

-------------------------------
عکسی از: استیو مک کوری
نقدی از: مریم پژمان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... مساحتی میانه کادر عکس در میان این نقاط که محل تمرکز و حرکت متوالی چشم بیننده می شود. این جولانگاه، دربرگیرنده ی فرم اصلی چهره ی دختر است که روایت اصلی عکس در آن بازگو می شود...
... ولی این عکس برای نمایش دادن مطلق مفهوم فقر هم مناسب نیست. پارگی شال دخترک زیاد دل را نمی سوزاند ، در این عکس از دستهای پینه بسته، کفش های سوراخ، خانه های ویران و عروسک های بدون سر خبری نیست.
این عکس، نمایش یک روح زخم خورده از دریچه این چشم های درخشان است. زخم هایی که...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
آنچه نقد حاضر را اعتبار می بخشد افزودن به گنجینه ی دانسته ها درباره ی این عکس مشهور است.

اگر تا پیش از این، دانسته هایمان بیشتر محدود به بیوگرافی دختری می شد که در سال 1985 میلادی سوژه شد، امروز مریم پژمان از دریچه ی عکس با ما سخن می گوید، آن را به سخن در می آورد و اجازه می دهد تا تاریخ در فاصله ی میان چشم مخاطب و چشم شربت گل در " رگه های ظریف و نارنجی رنگ " درهم نوردیده شود...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

هیولا

-------------------------------

عکسی از: اصغر خوش خلق
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
تصور مي كنم نگاه به اين ثبت از دريچه ديد فيلسوف و نشانه شناس فرانسوي "رولان بارت" خالي از لطف نباشد.
در توجه به "استوديوم" ثبت( كيفيت يا ويژگي اي كه عكس آگاهانه براي بيننده اش برجسته مي كند و نسبت تنگاتنگي با نيت و قصد عكاس دارد)، هر چند اشاره مؤلف به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

ديوارگاه!

-------------------------------

عکسی از: یحیی قدمگاهی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
در ترکیب:
انتخاب کادر مربع و قرار گرفتن دریچه مسدود شده در میانه کادر و نقطه مرگ بصری که خود به عنوان یک نقطه قوی دیدگانی قوی عمل می کند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

کفش هایم کو؟!

-------------------------------

عکسی از: تیمور آرمان
نقدی از: حمیدرضا بهنام فر
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... با گامهای کوتاهش بر گستره ای از آبی آسمانی، بی توجه به گامهایی که آن سو تر به تندی برداشته می‌شود، احساسات مخاطب را با خود همراه می‌سازد این قهرمان صبور.در اولین برخورد با عکس، کنتراست رنگی قوی بین فامهای سپید و آبی، نگاه مخاطب را قاطعانه به سمت “مرد بدون پا”، یکی از دو ابژه ی اصلی قاب که سطح وسیعتری را ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...