اسامی برندگان مسابقه ی کتابخوانی / سری اول 

کتاب

"زبان فراموش شده
"
زبان فراموش شده


رتبه نام و نام خانوادگی امتیاز (از 100)  انتخاب جایزه
       
       
1 مریم پژمان 100 جایزه اول
2 شهاب کاشف معیری 95 جایزه فتوریویو
2 معین راست پندار 95 جایزه فتوریویو
2 زهرا غفاری راد 95 جایزه فتوریویو
2 داریوش شاهپوری 95 جایزه فتوریویو
2 طاهره منصور نژاد 90 جایزه فتوریویو
3 محمدرضا حاجیان پور 90 جایزه فتوریویو
3 سارا اکبری 90 جایزه فتوریویو
4 معصومه حضرتی 85 جایزه فتوریویو
5 هدی سرمد 80 جایزه فتوریویو
6 مونا دباغیان 65 جایزه فتوریویو
6 شاهرخ ناجی وسکه 65 جایزه فتوریویو
7 عباس کاشانی 60 جایزه فتوریویو
7 فرنگیس اسمعیلی 60 جایزه فتوریویو