یک یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ولی
کو آن دلی که با علی هم داستان شود

صدها خرابه است اگر گوشه های دهر
یک یا علی بس است تا بوستان شود ...


صندوق ثمین :

صندوق ثمین فعالیت خود را در پاییز سال 93 با همیاری گروهی از هم کلبه ای ها بصورت رسمی با هدف حمایت از نگاه دردمند هنرمندان و منتقدین در حد وسع و بضاعت خود آغاز کرد.

الف) اهداف تشکیل صندوق:

1- ایجاد صندوق ثمین، ادای دینی است به نگاه دردمند هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمندی که از کنار کاستی ها و درد و رنج انسان ها بی تفاوت گذر نمی کنند و ارج نهادن به لحظه ی مکث هنرمندی که با ایستادن و نگریستن و نگاشتن به قلم نور چه بر صفحه ی حساس دوربین و چه بر کاغذ سپید، فارغ از رنگ و نژاد و هر آنچه بر واژه ی انسان آوار می شود، زدودن رنج را آرزو ، و به جای شکوِه از تاریکی، به سهم خود شمعی را روشن می کند.

2- ایجاد حس مشارکت و انجام کار گروهی در بین اعضا

3- تمرین و یادآوری مهر و دوستی به اعضاء کلبه و افراشته نگه داشتن پرچم اعتماد، مشارکت و محبت.


ب) تامین اعتبار مالی صندوق:

1- جذب کمکهای بلاعوض از اعضاء یا غیر اعضاء
تبصره - منبع مالی کمک های دریافتی از غیر اعضاء باید مشخص باشد و با تایید مدیر اجرایی صندوق قابل وصول است.

پ) راهنمای مشارکت :

1-مشارکت در تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق واریز مبالغ مورد نظر خود به حساب صندوق ثمین به مشخصات زیر:

بانک پاسارگاد
شماره حساب:

3701-8000-12877150-1
شماره کارت عابر:
5022-2910-5765-4509

2-همراهی در تدارک ملزومات جهت هدیه به نیازمندان از طریق عکاس / منتقد نیکوکار

3- معرفی عکاسان / منتقدین نیکوکار به هیات مدیره ی صندوق ثمین

5-همراهی در برنامه ریزی و مدیریت طرح ها

ت) شیوه های کمک :

1- در صورتیکه نیاز واقعی فرد برای هیات مدیره محرز شود ، بنا بر مفاد مندرج در این اساسنامه و آیین نامه های مربوط بهآن، نسبت به مشارکت در کمک به همنوعان همراهی خواهد کرد .

2- تحقیق و حصول اطمینان بر عهده ی هنرمند عکاس یا ارایه کننده ی عکس خواهد بود که درصورتی که از اعضای امین صندوق ثمین باشند، بنا بر نظر و تایید ایشان نسبت به پشتیبانی و تخصیص بودجه لازم اقدام خواهد شد.

در غیر اینصورت، هیات مدیره پس از تحقیق و حصول اطمینان نسبت به اخذ تصمیم و انجام اقدام لازم مبادرت خواهد کرد.

3- تعیین اولویت در صورت تعدد موارد تایید شده بر اساس نظر هیات مدیره صورت خواهد گرفت.


ث) چارت تشکیل دهنده صندوق:

صندوق ثمین دارای چارتی چهار نفره تحت عنوان( هیئت مدیره) به شرح ذیل است که تا رای گیری نهایی قابل تغییر می باشد:

مدیر اجرایی: طاهره منصور نژاد
رئیس هیات مدیره: معصومه حضرتی
بازرس: مریم پژمان
عضو هیات مدیره و نماینده ی اعضاء: زهرا رحمان نژاد

چ)نحوه انتخاب اعضاء هیئت مدیره صندوق:

انتخاب اعضاء هیئت مدیره صندوق ثمین به شرح صورت خواهد گرفت:

1) مدیر اجرایی صندوق موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره فعالیت هیئت مدیره کنونی،جهت انتخاب هیئت مدیره جدید به اعضاء صندوق اطلاع رسانی نماید.

2) هر یک از اعضاء صندوق که تمایل دارند در هیئت مدیره همکاری نمایند باید به صورت رسمی آمادگی خود را به مدیر اجرایی صندوق اعلام نمایند.

3)داوطلبین می بایست دارای شرایط عمومی ذیل باشند.

- عضویت در صندوق باشد.
- حداقل هجده سال باشد.

4) از سال دوم تشکیل هیات مدیره (سال 1396)؛ انتخاب هیئت مدیره به صورت رای گیری و با حضور تمام اعضاء صندوق صورت می پذیرد.

5) برای رسمیت یافتن چنین جلسه ای که در آن اعضاء هیئت مدیره تعیین می شوند، باید حداقل نیمی از اعضاء صندوق حاضر باشند. افرادی که بیشترین آراء را در این جلسه کسب نمایند به مدت یک سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره صندوق معرفی می گردند.

6) در صورت انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید می بایست صورت جلسه ای در این باب تنظیم شود و به تایید حاضرین برسد. این صورت جلسه ملاک معرفی اعضاء جدید هیئت مدیره به اعضاء صندوق می باشد.

ث – تبصره 1: در صورتی که امکان حضور عضوی در جلسه رای گیری وجود نداشته باشد، وی می تواند یک نفر را به وکالت خود برگزیند و به جلسه معرفی نماید. عضو می بایست قبل از شروع جلسه وکیل خود را مشخص و به مدیر اجرایی معرفی نماید.

ث – تبصره 2: هیئت مدیره موظف است ظرف 48 ساعت بعد از انتخاب هیئت مدیره جدید تمامی اطلاعات و تراز مالی مربوط به صندوق را به اعضاء جدید انتقال دهد.

ث-تبصره 3: هییت مدیر جدید موظف می باشد ظرف 48 ساعت رئیس هیئت مدیره، مدیر اجرایی و نمایندگان اعضاء صندوق را مشخص و به صورت عمومی اطلاع رسانی نمایند.

ث - تبصره 4: انتخاب منصب های هیئت مدیره به صورت جلسات خصوصی و با توجه به شرایط اختصاصی مورد نظر اعضاء هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.


ج ) وظایف هیئت مدیره:

1) تنظیم و بازنگری اساسنامه و قوانین صندوق.
2) انتخاب مدیر اجرایی صندوق و مشخص نمودن وظیفه هر یک از اعضاء هیئت مدیره.
3) تشکیل جلسه و بررسی طرح های پیشنهادی از طرف مدیر اجرایی یا اعضاء هیئت مدیره.
4) تشکیل جلسه ماهانه و بررسی وضعیت فعلی اعضاء صندوق.
5) نظارت بر عملکرد مدیر اجرایی صندوق و گزارش گیری ماهانه و سالانه از وضعیت مالی صندوق.
6) تشکیل جلسه و بررسی شکایات احتمالی اعضاء نسبت به فعالیت مدیر اجرایی صندوق.
7) تشکیل جلسه و تصمیم گیری جهت اعضایی که نسبت به اساسنامه صندوق عدول کرده اند.
8) عزل مدیر اجرایی صندوق در صورت عدول در وظایف محوله.
9) تعیین سیاست های مالی صندوق جهت مدیریت منابع مالی در اختصاص صحیح بودجه برای مشارکت در امور مورد نظر.
10) تعیین سقف واگذاری کمک های اعطایی.
11) تعیین مدت بازپرداخت وامهای اعطایی به نیازمندان.
12) تدوین طرح های کمک رسانی و تعامل با عکاسان و منتقدین نیکوکار
13) تنظیم گزارش عملکرد جهت ارایه به اعضاء

ج - تبصره 1 : در صورت عدول مدیر اجرایی صندوق از وظایف اصلی خود , هیئت مدیره می تواند تشکیل جلسه داده و مدیر اجرایی صندوق را قبل از اتمام دوره فعالیت عزل کرده و فرد دیگری را جایگزین کنند.

ج – تبصره 2 : جلسات هیئت مدیره صندوق با حضور حداقل سه نفر از اعضاء هیئت رسمیت داشته و تمام مطالب و مصوبات جلسه باید بصورت مکتوب صورتجلسه و به عضو غائب ابلاغ گردد.

ج – تبصره 3 : با توجه به اینکه تمام تصمیمات صندوق توسط هیئت مدیره گرفته می شود،غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء موجب عزل ایشان شده و با رای گیری مجدد اعضاء صندوق فردی دیگر به جای ایشان منصوب می گردد.

ج – تبصره 4 : مدت فعالیت مدیر اجرایی صندوق یک سال می باشد که در صورت رضایت هیئت مدیره نسبت به فعالیتهای ایشان می توان مدت فعالیت وی را برای دو سال دیگر تمدید کرد.در غیر اینصورت ایشان از سمت خود برکنار و شخص دیگری با تصمیم گیری هیئت مدیره بجای وی منصوب خواهد شد.


ج) وظایف مدیر اجرایی

1) پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان جدیدالورود در صندوق بر اساس معیار ها و قوانین صندوق ثمین.
2) جذب کمکها و مشارکتهای مالی
3) باز کردن یک حساب جاری یا حساب پس انداز قرض الحسنه کوتاه مدت یا حساب عابر بانک تا کلیه امور مالی صندوق از طریق آن حساب انجام گیرد .
4) ارائه گزارش از آخرین گردش مالی صندوق در پایان هرماه و سال به هیئت مدیره.
6) ثبت واریزی ها و یا اقساط وامهای اعطایی
8) ارائه یک مکانیزم مناسب جهت تسهیل واریز و برداشت وجوه نقدی.
9) اطلاع رسانی های لازم جهت اعضاء و هیئت مدیره.
10) در نظر گرفتن مبلغی در صندوق به عنوان ذخیره ی اضطراری جهت امور غیر مترقبه پس از تعیین میزان مورد نظر در جلسه ی هیات مدیره ی صندوق در ابتدای ماه محرم هر سال
11) تعیین نحوه بازپرداخت اقساط وامهای اعطایی به هر یک از افراد نیازمند


چ) شرایط ثبت نام اعضاء:

1) این صندوق یک نهاد خیریه خصوصی است وعضویت در آن به منزله قبولی تمامی شرایط مشروع آن می باشد.

2) اشخاصی که خواهان عضویت در این صندوق می باشند ، پس از مطالعه و پذیرش کامل اساسنامه تقاضای عضویت در صندوق را نموده تا در صورت موافقت با عضویت، به جمع اعضای امین صندوق اضافه شوند.

3) شخص درخواست کننده جهت عضویت در صندوق می بایست توسط یکی از اعضاء صندوق به عنوان معرف تایید و معرفی گردد.

4) هر کدام از اعضاء که درخواست انصراف از صندوق و مطالبه ی وجوه اعطایی و اهدایی خود را داشته باشند، علیرغم این که ماهیت صندوق به صورت خیریه و با قصد بلاعوض بوده است،کلبه ی نقد عکس استرداد کل مبلغ مورد نظر را تعهد می کند.

این مبلغ به صورت یک جا و یا در چند قسط که مجموع آن بیشتر از پنج ماه نخواهد شد بازپرداخت و تسویه خواهد شد.

6) اعضاء صندوق موظف به پرداخت کمک سالانه (حق عضویت) از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی می باشند.

این مبلغ برای سال جاری - 1395 - معادل چهارده هزار تومان - معادل یکصد و چهل هزار ریال - است

این مبلغ در ابتدای ماه محرم هر سال تعیین و به اطلاع اعضاء صندوق می رسد.


ح) نحوه بازپرداخت اقساط وامهای اعطایی به افراد نیازمند:

نحوه بازپرداخت اقساط وامهای اعطایی به هر یک از افراد نیازمند بستگی به شرایط فرد نیازمند داشته و طبق نظر و تایید مدیر اجرایی صندوق تعیین خواهد شد.

تبصره - بدیهی است وام های اعطایی به صورت قرض الحسنه بوده و هیچگونه کارمزدی را شامل نخواهد شد.


خ) اقدامات لازم جهت مکانیزه نمودن و مدیریت اجرایی صندوق:

1) افتتاح حساب در یکی از شعب بانک پاسارگاد با قابلیت عابر بانک،اینترنت بانک،تلفن بانک،موبایل بانک.
2) خرید نرم افزار حسابداری جهت تمامی گردشهای و گزارشگیری به روز (در صورت نیاز).
3) ساخت مهر جهت صندوق با عنوان دقیق صندوق ثمین (در صورت نیاز).
4) طراحی صفحه ی اختصاصی در سایت کلبه جهت دسترسی آسان اعضاء به تمامی مراحل گردش مالی صندوق با رمز عبور مختص خود.
5) خرید دفتر کل جهت ثبت تمام گردشهای صندوق به صورت دستی.
6) صدور دفترچه حق عضویت جهت ثبت سالانه حق عضویت اعضاء (در صورت تقاضا).
7) صدور دفترچه جهت ثبت کتبی پرداخت اقساط وامهای اعطایی به اعضاء (در صورت تقاضا).
8) خرید سیم کارت اعتباری و گوشی اختصاصی جهت امور صندوق(در صورت نیاز و تایید هیات مدیره – در صورت افزایش قابل ملاحظه ی اعضاء در سال های آتی کار صندوق ثمین)

خ - تبصره 1 : تمام گردش های برداشتی از حساب صندوق با عملیات تجارت الکترونیک با حق برداشت و انتقال وجه توسط مدیر اجرایی و یکی از نمایندگان اعضاء در هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

خ - تبصره 2 : سر کار خانم ثمین ترک، مشاور حقوقی صندوق بوده و تمام پیگیری های قضایی با مشاوره ایشان صورت می گیرد.

خ - تبصره 3 : استفاده از مبالغ اهدایی به صندوق جهت تامین اقلام مورد نیاز و انجام امور جاری آن به هیچ وجه مجاز نیست و این بخش از هزینه ها از محل اعتبار سالیانه ی صندوق ثمین توسط کلبه ی نقد عکس صورت خواهد پذیرفت.

بدیهی است در صورتیکه هر یک از اعضاء مایل به مشارکت در تامین این بخش از هزینه ها باشند نیز می توانند با اعلام تمایل به مدیر اجرایی صندوق ثمین نسبت به مشارکت از طریق اهداء وجوه در حساب کلبه ی نقد عکس اقدام نمایند.


د) مکانیزم های ارتباطی:

1) شماره تماس صندوق: ************
2) پست الکترونیکی Samin_Charity@photorevu.com
پست الکترونیکی رئیس هیات مدیره: masi.hazrati@yahoo.com
پست الکترونیکی مدیراجرایی: ta7mansuri@gmail.com
پست الکترونیکی بازرس: leilian75@gmail.com