شما که اکنون این صفحه را مشاهده می کنید، همراه امین ثمین هستید.

در کلبه، حساب حساب دل است.

نه این صفحه برای عموم کاربران قابل دیدن است، نه این صحنه برای همگان گسترده.


شاید تعداد زیاد عزیزان همراه، اندوخته و توان ثمین را در کمک به گشودن یک گره بیشتر کند، اما چون هدف، گشودن گره از دل ها و پرهیز از باز کردن دفتر حساب و کتاب به جای دفتر دل است، ترجیح داده ایم تا به گلچین دوستان بسنده کنیم.

بی گمان هرکه در این حلقه نیست نیز گرامی و عزیز است.

اما حساب ما و شما فارغ از حساب و کتاب
است.

از بودنت صمیمانه خرسندیم.

همراهان امین به حساب بانکی ثمین دسترسی مستقیم دارند و می توانند در هر لحظه از کم و کیف موجودی و هزینه های صندوق ثمین بی واسطه آگاه شوند.

نام کاربری و رمز عبور درگاه بانکی صندوق ثمین به شما از طریق پیام تلفنی اعلام خواهد شد.