1-خرید چرخ خیاطی و پرداخت هزینه آموزش و یادگیری خیاطی مرضیه دختر دورودی جهت خودکفایی در آذر ماه سال نود و سه همزمان با شروع به کار صندوق ثمین و در راستای حمایت از طرح عکاس نیکوکار

2- کمک به خانواده نیازمند دورودی در چندین مرحله جهت هزینه های درمان و دارو

3- کمک به فرزانا دختر بلوچ و خانواده اش جهت مخارج زندگی در بهمن ماه سال نود و سه در راستای طرح حمایت از عکاس نیکوکار

4- مشارکت در تامین روشنایی چادر نشینان سیستان و بلوچستان با چراغ های خورشیدی
در راستای طرح حمایت از عکاس نیکوکار

5- پرداخت وام یک میلیون تومنی به نیازمند با باز پرداخت بیست ماهه در آذر ماه نود و چهار با توافق اعضاء

6- کمک هزینه خرید جهیزیه که با توجه به مغایر بودن با سیاست های صندوق ، با توافق اعضا طرح و پیگیری شد

7-کمک هزینه درمان بیمار سرطانی که با توجه به مغایر بودن با سیاست های صندوق ، با توافق اعضا طرح و پیگیری شد

8-کمک هزینه جراحی قلب که با توجه به مغایر بودن با سیاست های صندوق ، با توافق اعضا طرح و پیگیری شد

9- پرداخت هزینه خرید
چراغ روشنایی اضطراری ( مهتابی قابل شارژ - که در مسجد نزدیک محل زندگی شارژ می کنند )جهت هشت خانواده از حاشیه تهران در راستای طرح حمایت از عکاس نیکوکار


10- کمک هزینه خرید مواد غذایی برای چادرنشینان بندرعباس

11- اهدایی به هنرمند پیشکسوت نیازمند در اسفند نود و پنج

 

12- کمک به نیازمند بیمار که با توجه به مغایر بودن با سیاست های صندوق ، با توافق اعضا طرح و پیگیری شد