PMS-PMMU-1392-07-20-Header

 

اهداف جلسه:


1. مرور مصوبات جلسه گذشته و اقدامات انجام شده  ( دسترسی: مدیران)
2. تجزیه و تحلیل آماری داده های سایت  ( دسترسی: فقط مدیران)
3. بررسی مسائل مربوط به نهادها و مؤسسات مرتبط با سایت ( دسترسی: مدیران)
4. گزارش کارشناس فنی بخش نقد عکس  (دسترسی: مدیران)
5. گزارش کارشناس بخش ادبی  (دسترسی: مدیران)
6. گزارش کارشناس بخش آموزش  (دسترسی: مدیران)
7. بررسی مشکلات فنی سایت بخش طراحی و برنامه  (دسترسی: مدیران)
8.  گزارش مربوط به بخش کاربران سایت  (دسترسی: مدیران)
9. برنامه ریزی جهت آموزش و بهبود  (دسترسی: مدیران)
10. گزارش مالی سایت  (دسترسی: مدیران)
11. سیاست گزاری آتی سایت  (دسترسی: مدیران)
12. اقدامات لازم و تصمیمات اخذ شده  (دسترسی:  کاربران و مدیران)

------
 

12- اقدامات لازم و تصمیمات اخذ شده  :


-  طرح تجمیع و ساده سازی؛

مقرر گردید نسیت به ساده سازی فضای کاربری سایت اقدام شود.

در این خصوص اقدامات زیر در بازه زمانی یک ماهه به اجرا در خواهد آمد:

- حذف بخش های متعدد نقد (ساده- جامع – پایه- فراگیر)  و تجمیع تمامی نقد ها در یک گروه تحت عنوان "آخرین نقدها در فتوریویو" یا نام پیشنهادی بخش نقد.

با توجه به اینکه ساختار آموزشی سایت بر این مبنا طراحی و ساختاربندی شده است این طبقه بندی در بخش آموزش برای مطالب پیشین معتبر خواهد بود. اما در کلاس های آتی ضمن حفظ کلاس بندی موردنیاز مطالب، طبقه بندی قدیمی از دستور کار آموزش حذف خواهد شد.

- انتقال نقدهای سایت به صفحه نخست با ترتیب یک نقد در هر سطر و پنج نقد در هر صفحه

- حدف بخش آموزش نقد نقد و تجمیع آن در بخش آموزش نقد


- تغییر در ساختار بخش" نقد نقد" فتوریویو 

 مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده، بخش "نقد نقد" با طرح و برنامه جدید در فتوریویو ارائه شود.
بنا بر این تصمیم، نقد های تایید شده جهت نشر در فتوریویو ابتدا در بخش "نقدی برای نقد" منتشر شده و پس از مدت مقرر نقد نقد عکس که توسط دیگر کاربران یا خود فتوریویو نگاشته می شود در ذیل نقد اصلی منتشر گردد.
همچنین با توجه به اهتمام بر حفظ سطح علمی و فنی نقد نقد در سایت، فتوریویو نظر کارشناسی متداول خود را در این بخش خواهد داشت. و نقد نقد ها را نیز بررسی و کارشناسی خواهد کرد.


- تدوین بخش "نقد چالشی" در فتوریویو 

با توجه به اهمیت رشد فرهنگ نقد پذیری حول محور مباحثه علمی-فنی و محترمانه میان کاربران و منتقدین سایت، مقرر گردید نسبت به راه اندازی آزمایشی این بخش اقدام شود تا در صورت مباینت با سیاستهای جاری سایت به صورت دائم اجرا و ارائه گردد.
عنوان پیشنهاد شده برای این بخش- تحت عنوان "کوره نقد" - مورد تایید و پردازش و طراحی آن در دستور کار قرار گرفت.


- اقدام جهت راه اندازی بخش انگلیسی زبان فتوریویو 

با توجه به هزینه بر بودن این اقدام، و سیاست مدیریت سایت مبنی بر رایگان بودن خدمات فتوریویو، استخدام همکار مترجم یا سفارش ترجمه متون ممکن نیست. لذا مقرر گردید نسبت به راه اندازی ساختار پایه بخش انگلیسی اقدام گردد. کاربرانی که نقد و یا عکس ایشان در فتوریویو پذیرفته می شود، مجاز خواهند بود نسبت به ترجمه مربوط به نقد یا عکس خود اقدام و آن را در فتوریویو منتشر نمایند.


- تبلیغات در فتوریویو 

مبنی بر پیشنهادات رسیده به سایت در خصوص درخواست تبلیغ محصولات و خدمات در فتوریویو توسط متقاضیان، با توجه به سیاست فتوریویو مبنی بر پرهیز از ورود به مباحث مالی-تجاری این طرح از دستور کار خارج شد؛ اما درج آگهی کتاب و مقالات نویسندگان کتابهای مرتبط با نقد در سایت در صورت عدم مغایرت با قوانین و مرامنامه فتوریویو به رایگان صورت خواهد گرفت.- تعیین حق عضویت سالانه برای کاربران جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سایت 

- بر اساس سیاست فتوریویو، کلیه خدمات این سایت برای تمامی کاربران رایگان است. شرط استفاده از مطالب سایت، عضویت با مشخصات کاربری صحیح و قبول مقررات و مرامنامه فتوریویو می باشد و هیچ محدودیت دیگری برای استفاده از مطالب آن وجود نخواهد داشت. تعیین سطوح دسترسی برای گروه های مختلف کاربری، بر اساس سوابق علمی-هنری و میزان مشارکت کاربران نیز مشمول این امر است و تمامی خدمات فتوریویو در همه سطوحی که صلاحیت دسترسی آنان توسط سیستم جامع مدیریت سایت تعیین می شود رایگان خواهد بود.


- پرداخت حق الزحمه جهت نقد عکس 

با توجه به اینکه تمامی خدمات فتوریویو به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد، و نیز با عنایت به سیاست کلی مدیریت سایت مبنی اشتراک رایگان اندوخته اندیشه و نگاه جهت افزایش این سرمایه میان همه کاربران و  پرهیز حداکثری از تجاری سازی محیط علمی-هنری فتوریویو؛ چنین اقدامی ممکن و مورد نظر نیست. لذا مقرر گردید مراتب به همه عزیزانی که در این خصوص با فتوریویو همکاری داشته یا مایل به همکاری هستند به صورت رسمی ابلاغ و نسبت به قطع همکاری با عزیزانی که در این راستا با فتوریویو همگام نیستند اقدام گردد تا حقی از این عزیزان نیز تضییع نشود.


- طرح گلایه منتقدین فتوریویو به سبب عدم درج نام در ذیل نقد نقد های کاربران 

با توجه به اینکه در فرم ارسال نقد های کاربران جهت کارشناسی، به منتقدین و کارشناسان محترم، صراحتا اعلام گردیده است که نقد نقد کاربران تنها در صورتی به نام یک کارشناس قابل انتشار خواهد بود که حاصل یک قلم و یک کارشناس باشد، این گلایه موضوعیتی ندارد.

لذا همچنان، نقد نقد هایی که حاصل مجموع چند نظر کارشناسی در کنار نقد اصلی فتوریویو است طبق توافق نویسندگان با نام سایت منتشر خواهد شد مگر آنکه متن نقد دارای حجم قابل ملاحظه و فصول و سرفصل های متعدد باشد که هر فصل با نام مجزا منتشر گردد.

فتوریویو نقدهایی را که از نظر نگارش اصلاح و ویراستاری می نماید را به نام خود منتشر نخواهد کرد. این خدمات به صورت رایگان به منتقدین ارائه خواهد شد. همچنین فتوریویو هیچگونه حق نشری در ازای انتشار مطالب در سایت دریافت نمی نماید.

در صورت تدوین بخش "نقدی برای نقد" ؛ نام منتقد نقد در ذیل متن مستقلا درج خواهد شد.


- طرح گلایه کاربران از دیر به روزرسانی سایت 

با توجه اینکه تالیف و ویرایش و کارشناسی نقد ماهیتا امری زمان بر است، تعجیل در این امر به قیمت کاهش کیفیت خواهد بود. لذا مقرر گردید در بخش پرسش و پاسخ در این خصوص روشن سازی بر محور تاکید بر کیفیت و زمان بر بودن نگارش نقد و نقد نقد بر مبنای تحقیق و مطالعه صورت گیرد.


- طرح گلایه کاربران از عدم انتشار نظرات ایشان در ذیل عکس ها و نقد ها 

با توجه به سیاست فتوریویو مبنی بر فعالیت علمی-تخصصی در مقوله نقد عکس، به دلیل آن که انتشار نظراتی که از دایره نقد خارج می شوند، و عموما نیز به علت سهل بودن نگارش مورد استقبال بیشتری قرار می گیرند در دراز مدت تبدیل به وجه غالب سایت خواهند شد، انتشار نظرهای غیر فنی در فتوریویو در دستور کار قرار ندارد.

سیاست فتوریویو هدایت نظرها به سوی تبدیل شدن به نقد کارشناسی است. لذا مقرر گردید بخش "نظرهای مطالب" مندرج در زیر صفحات سایت برای رفع ایجاد زمینه سوء تفاهم القای بی توجه بودن فتوریویو به نظرات کاربران محترم خود، از ذیل مطالب حذف شود.


- طرح گلایه کاربران از عدم تایید نقد های ارسالی به فتوریویو  جهت نشر در سایت 

در این خصوص مقرر شد تا بخش نقد عکس، نسبت به بررسی آثار تایید نشده نیز بپردازد و نکات قوت و ضعف آنها را صرفا به نگارنده نقد ارسال کند. بررسی باید مبتنی بر راهنمایی و هدایت نگارنده جهت رفع نقایص نقد و تقویت نگاه و سواد بصری ایشان باشد. به هر تقدیر، جهت حفظ سطح علمی- تخصصی سایت، تنها نقدهایی در فتوریویو منتشر خواهند شد که امتیاز لازم را جهت نشر در سایت کسب نمایند.

- تدوین نطام امتیاز دهی به نقدهای سایت  

مقرر شد تا بخش نقد عکس، نسبت به تدوین نظام امتیاز دهی به نقدهای سایت با تعیین پارامترهای قابل سنجش، اقدام و نتیجه را به مدیریت سایت جهت تصویب نهایی اعلام کند.


- ایجاد سامانه ارتباط کاربران 

مقرر گردید نسبت به راه اندازی سامانه دریافت و ارسال پیامک در سایت اقدام و مراتب به کاربران اطلاع رسانی شود.


- تغییر پوسته سایت 

مقرر گردید با توجه به پیشنهادات رسیده از سوی کاربران و در نظر گرفتن ماهیت و هویت سایت نسبت به بهینه سازی ظاهر سایت اقدام شود.


- سامانه پیشنهادات و انتقادات 

نظر به اهمیت این موضوع مقرر شد تا در اولین فرصت، نسبت به طراحی و در اختیار گذاردن سهل الوصول فرم ویژه پیشنهادات و انتقادات و قرار دادن آن در منوی اصلی صفحه نخست و همچنین تنظیم فرم مستقل شکایات اقدام گردد.- راه انداری بخش مطالعه و آزمون 

با  توجه به پیچیدگی این بخش، نیاز به تدارک زیرساخت مناسب در سایت امری بدیهی است. لذا مقرر گردید در بخش آموزش ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی امکانات، نیازمندیها و شناسایی موانع و مشکلات اقدام و نتیجه به همراه راه کار ها مشخص شود.


- گسترش دامنه مخاطبین فتوریویو از طریق تبلیغات 

با توجه به محدودبودن امکانات موجود در خصوص سرور سایت و نیز عدم امکان سرویس دهی به ارائه کنندگان عکس جهت نقد به علت زمانبر بودن نقد عکس و کمبود نیروی متخصص رایگان در این زمینه، گسترش دامنه مخاطبین فعلا در دستور کار قرار ندارد و فتوریویو تبلیغی در این زمینه نخواهد کرد. این مساله جهت بررسی دقیق تر به بخش کارشناسی نقد و روابط عمومی محول گردید.


- انتشار صورتجلسات فتوریویو 

با توجه به اینکه نظرات و پبشنهادات کاربران سایت در تصمیات آتی فتوریویو مؤثر خواهد بود مقرر گردید بند دوازده صورتجلسات مدیریتی فتوریویو در سایت منتشر شود.

-----

* نسخه اصلی این برگه در پرونده اداری نگهداری می شود.
* نسخه کپی جهت آگاهی اعضاء در سایت منتشر می گردد.