دوست و همراه گرامی؛


سلام


درخواست ثبت نام شما در بخش "آموزش نقد عکس" فتوریویو با موفقیت دریافت شد و نتیجه پس از بررسی به آگاهی شما خواهد رسید.

در صورتیکه حداکثر ظرف دو روز کاری از تاریخ ارسال، پیامی از سوی فتوریویو دریافت نکردید می توانید از طریق آدرس پست الکترونیکی:

photorevu@gmail.com

info@photorevu.com

و نیز از طریق شماره تماس:

09128366527

و یا ارسال پیامک به سامانه پیامک فتوریویو به شماره:

30005700366527

مراتب را جهت پیگیری به ما اطلاع دهید        پیروز و سربلند باشید

      کلبه نقد عکس "فتوریویو"

Photorevu-Kolbeye-Naghde-AX-Small