کتاب مشخصات درخواست آزمون شروع آزمون

زبان عکس نام کتاب: زبان عکس
شابک : 978-600-5759-03-7
ناشر : انتشارات حرفه هنرمند
مولف : رابرت اکرت
مترجم :  اسماعیل عباسی، محسن بایرام نژاد
تاریخ انتشار :   1390
تعداد صفحه :  208 صفحه
درخواست شرکت در آزمون شروع آزمون