===================
 

           به کلبه نقد عکس  فتوریویو  خوش آمديد.


 

فعالیت های فتوریویو به دو بخش " آموزش نقد عکس" و" نقد عکس" محدود می شود.


 

   "Photorevu" واژه اي است كه از تلفيق و تركيب دو كلمه "Photo" و "Review" آفريده شده است، كه در بخش دوم از آواي دو حرف  V  در بيان  We  و  U  در بيان   You  در مفهوم "عكس دوباره ما و شما" (Photo Re We You) از آن بهره برده ايم .

 

   به همين معنا "فتوريويو"‌ اعتقاد دارد، هنر عكاسي،كه ديربازي است به سبب گسترش بي نظير و روزافزون خود در دنيا، فرصت تجربه هنري را در اختيار همه درهمه جا قرار داده است، يكي از بهترين جلوه هاي هنر براي نگرش و بازنگري و تفكر و تامل انسان در باره خود و پيرامون خويش است.

 

   هنري كه قادر است يك زندگي؛ يك فلسفه و يك تاريخ را در قابي كوچك خلاصه كند؛ و همان اندازه كه با تعقل و انديشه همساز است با احساس و دريافت دروني سازگار و بر آن تاثيرگذار باشد.

 

   عكس دوباره ما را به ما بازمي نماياند و فرانمايي هاي ما را به تصوير مي كشد.

 

   اميد "فتوريويو"‌ اين است كه بتواند به عنوان ابزاري مفيد جهت بهتر شنيده شدن صداي عكسها عمل كند.

 

   ويژگي مهمي كه در اين سايت در نظر گرفته ايم، پرداختن تخصصي به نقد عكس و پرهيز از ورود به حواشي ديگر عكاسي است.

به عبارت ديگر شما مي توانيد در اين سايت حاصل تمامي فرايندي را كه به آفرينش يك عكس انجاميده است در بوته نقدِ منتقدين ملاحظه نماييد و یا از مباحثی که در قسمت آموزش در نظر گرفته شده است بهره ببرید.

 

ولي اخبار روز عكاسي؛ فن آوريهاي جديد دنياي ديجيتال و گالري نمايش عكسهاي هنرمندان يا تاريخچه زندگی آنها در "فتوریویو" جاي ويژه اي ندارند
 

مگر آنجاييكه در متن نقد يك عكس به آنها اشاره شده باشد.


 

Photorevu-Kolbe-AX10