"فتوریویو"، تلاشی است برای ایجاد محیطی علمی-هنری-آموزشی در راستای ارتقاء سطح بینش و دانش جمعی. این مهم جامه عمل نخواهد پوشید مگر در محیطی متمرکز بر مقوله نقد هنری عکس و بدور از حاشیه های نامرتبط. و "فتوریویو" اعتقاد دارد که این امر تنها در احترام به قانون و یکدیگر است که تحقق یافتنی است.

لذا؛

"فتوریویو" خود و همراهان خود را که به عنوان "کاربر" ؛ "عضو" و "میهمان" در محیط آن حضور دارند ملزم به رعایت تمامی مفاد قانون جرائم رایانه ای می داند.

بدیهی است، مسئولیت عدم رعایت قانون توسط هر یک از افرادی که در "فتوریویو" به نحوی حضور و فعالیت دارند، به عهده شخص ایشان بوده و "فتوریویو" با احترام به همه کاربران، اعضاء و میهمانان عزیز، ضمن اعلام رسیدگی به موارد تخلف و اقدام مقتضی، هیچگونه مسئولیتی در زمینه مطالبی که افراد به عنوان نظر یا مطلب در هامش مطالب سایت قرار می دهند، نخواهد داشت.

همچنین آن گروه از اعضاء که مجوز نشر مطلب را از "فتوریویو" در بخشهای مشخص شده دریافت می نمایند، مسئولیت کامل در قبال مطالب درج شده توسط خویش خواهند داشت.

متن کامل قانون جرائم رایانه ای به شرح ذیل جهت مطالعه همه کاربران آمده است. بدیهی است عضوت در "فتوریویو" به معنی پذیرش کامل "قوانین" و "مرامنامه" آن است.
 

===================


متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای

 

بخش دوم ـ آیین دادرسی

بخش سوم ـ سایر مقررات