photorevu

آستانه

-------------------------------

عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
اسپندی که بوسیله دستان اهل ذوقی به مانند یک اثر هنری بر سردر سرای خانه ای که زندگی در آن جاری و ساری است تا اهل خانه را از گزند چشم زخم و نیروهای شر در امان نگه دارد خود در تقابل و مبارزه با بزرگترین نیروی هستی یعنی زمان زنده و سالم مانده اما در حفظ و نگهداری از زندگی که نگهبان و حافظش بوده ناتوان مانده است؟!

تعبیر من این است که آیا این نکته همان راز ماندگاری و جاودانه شدن آثارهنری و مصون ماندن این آثار از گذر زمان نیست؟
مگر نه این است که مارسل دوشان نقاش با گذاشتن توالت فرنگی در فضای نمایشگاه ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

زنده رود خاطره

-------------------------------

عکسی از: حسین عسکری
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
نیم دایره ایجاد شده در نیمه بالای کادر، کنتراست رنگمایه ای را ایجاد نموده که در تطابق و هارمونی با کف خشک رودخانه مظلوم زاینده رود قرار دارد. و در انتقال مفهوم خشکی، فصلی سوزان و بی آبی، قدرت بیانی ثبت را بسیار افزایش داده است.
از سوی دیگر با بهره ای که از ویژگی این شکل


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

کودکان در خرابه ها بازی می کنند

-------------------------------

عکسی از: هانری کارتیه برسون
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: معصومه حضرتی
-------------------------------
خطوط عمودی دیوار سمت چپ که تا عمق عکس پیش رفته اند، ریتمی پیش رونده ساخته، و پسرهای پراکنده در فضای عکس ریتمی متنوع.

نقطه توجه عکس «بعد از توجه کلی که به پسرهای تیره پوش جلب می شود.» پسربچۀ معلول با دو چوپ زیربغل است در سمت چپ قسمت پائینی جایی نزدیک نقطۀ طلائی کادر قرار دارد، که از قضا او هم تیره پوشیده و گویی دور بازی هرچه که هست، در لحظۀ عکاسی روی او متمرکز بوده.
این را از توجه هم بازی هایش به او می گویم، و علت این که نقطۀ توجه واقع شده هم، بیش از معلولیتش همین توجه هم بازی هایش به اوست، و البته لبخند شادش.

عکس عمق دارد و پلان های متعدد که به واسطه ی بچه های پراکنده میانشان ...
================
نقد نقد: معصومه حضرتی
================
... منتقد در راستای تشریح ساختار و انسجام بصری نکات اصولی را بر می شمرد .
گرچه در مورد عمق میدان وضوح تصویر با اشاره به پلان های متعدد که به واسطه بچه ها میانشان پاساژ ایجاد شده است، نیاز مخاطب نقد را به واکاوی دقیق تر بیشتر می کند.

دنیای خردسالی و معصومیت پر از خنده، بازی و نشاط فارغ از سخت گیری و مرزبندی های دوران بزرگسالی دغدغه منتقد است تا روایت رویداد را از زبان مولف واگویه کند.
به زعم جواهریان موفقیت اثر در گرو ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

در پس دار!

-------------------------------
عکسی از: داریوش وارث
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

كنتراست موجود دررنگ، بافت و نوع خط الیاف سبز و تارهای دارقالی به برجسته سازی تصویر كمك نموده به ویژه كه الیاف سبز رنگ مانند گیسوان بر رخ دار قالی نشسته است.هرچند كنتراست بارزترین تكنیك بصری استفاده شده در این تصویر است، لیكن از هارمونی و تقارن در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تار و پود زندگی

-------------------------------

عکسی از: فاطمه یاری
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

شکل مثلث دیدگانی دربرگیرنده فرش که همچون کوهی نیمه چپ کادر افقی را در سیطره حضور خود دارد، از انرژی حاصل از این فرم در حالی بهره می برد که تطابق فام لاکی (نزدیک به قرمز) با ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...