Title

آواز نور!

-------------------------------
عکسی از: پرویز فلاحتکار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

... این انرژی از پایین به بالا در راستای خطوط حرکت می کند و هرآنچه در مسیر قرار دارد -از جمله انسان - را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه موجب می شود بیننده ثبت را ماورائی و چنان قطعه ای از بهشت تصور کند، تا حدود زیادی مرهون همین ترکیب است. گویی نور از زمین به آسمان می رود و بدین سان زمین مقدس می شود و آسمان تبدیل به مجهول بی کرانه ای می گردد که بواسطه این "ستاره" روشن می شود...

... استقرار تصویر فرد، در قسمت پایین کادر، موجب شده تا فضای باز بیشتری در بالای سر فرد ایجاد شود و در نتیجه القای حس "امکان" عروج، بالارفتن و تعالی و صعود در بیننده در راستای شعاع نور قدرت بگیرد. این مکان استقرار فرد، تنها خط افقی ثبت را شامل می شود...

.... به همین علت، انسان که به واسطه درآغوش گرفتن زانوها و انحنای اندام خود توسط دایره محاط شده است از ویژگی درونگرا و بی نهایتگرای این شکل بهره وافر می برد.

اما تصویر از دایره بصری دیگری هم بهره می برد و آن ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

هیولا

-------------------------------

عکسی از: اصغر خوش خلق
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
تصور مي كنم نگاه به اين ثبت از دريچه ديد فيلسوف و نشانه شناس فرانسوي "رولان بارت" خالي از لطف نباشد.
در توجه به "استوديوم" ثبت( كيفيت يا ويژگي اي كه عكس آگاهانه براي بيننده اش برجسته مي كند و نسبت تنگاتنگي با نيت و قصد عكاس دارد)، هر چند اشاره مؤلف به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

بهشت !

-------------------------------

عکسی از: شهرام نجفی
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
عکس که به کوره سپرده می شود، منتقد را ملزم می کند به دست گذاشتن بر آنچه می توانست بهتر باشد.
و چقدر باعث دریغ است که نتوانی از ترکیب بندی قوی عکس سخن بگویی.
از شکار یک لحظه از احساسات انسانی.
از عکاسی بی هوا -Candid Photography- بگویی و دشواری های آن...

... در این که - غم - موجد بروز شعر است نه جای تردید است نه جای جدل، اما سؤال اینجاست که اگر برای هنرمند رسالتی فراتر از ابراز احساسات شخصی متصور است، آیا کمک به این هجمه بزرگ - غم - در راستای آن تعریف شدنی است؟

آیا این گروه بزرگ مخاطبین هستند که باید همواره شاهد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

همسفر

-------------------------------
عکسی از: شهرام نجفی
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... ساده باید گفت به دور از هرگونه انشعابات کلامی که گاه از گرد راه رسیده ای را قابل فهم و درک باشد.
فضای پاک و بی آلایش کوهستان که می تواند نشانی باشد برای آدمیان که می شود پاک بود و بی آلایش به دور از هرگونه تیرگی روح و روان..
در نگاه اول رنگهای زیبا و طراوت کوهستان را می توان حس نمود که مخاطب را حسی خاص می بخشد وشاید بیننده را به اوج خاطراتی می برد که در گذشته ای دور یا نزدیک آن را تجربه نموده است.
مردی که شاید در برابر ...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
... لذا می توان به متن نگاشته شده، از دو منظر نگریست؛
دریچه نخست، توصیفی از احساس نگارنده در مواجهه با عکس است که همان گونه که اشاره شد بسیار ظریف و تاثیرگذار است و به مخاطب کمک می کند تا خود را در فضای کوهستانی عکس حاضر ببیند و از آن بیاموزد و عبرت بگیرد.
اما در نگاه به متن به مثابه نقد، منتقد باید برای آنچه در عکس تشخیص می دهد و یا حکمی که بر آن می کند، دلیل و برهان ارایه کند.
پرسش هایی از این دست که:
نسبت هوای پاک کوهستان با روح پاک چیست؟ کوه در ادبیات و حافظه تاریخی ما ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

حرمت نواي حرام!

-------------------------------
عکسی از: ملیحه فرهادی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت تاثر برانگیزی را ارائه نموده اید.
كادر عمودی در راستای قطر بالارو، به دو قسمت، كه در راست تیره و در چپ روشن تر است تقسیم گردیده است.
خواهر بزرگتر بخش قابل توجهی از ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...