Title

بدون عنوان

-------------------------------
عکسی از: علیرضا دین محمدی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: شما
-------------------------------

عکاس با آشکار کردن یک اتفاق معمولی؛ با بستن کادری که - ساعت- را حکم فرمای تمامیت اثر ساخته است، بیننده را پای صحنه ای عاری از جذابیت نگه می دارد.

ساعت؛ وسیله ای برای اندازه گیری، نشان دادن و نگهداری زمان، نماد استاندارد گذشت زمان که هیچ ربطی به گذر طبیعی زمانی که بر ما می رود ندارد!

زمان همیشه یک واقعیت محکم و ناملموس و ساعت قراردادی سست و ملموس بوده است...


 

جزئیات بیشتر ...

 
photorevu

به من نگاه کن موزه لوور از نگاه زنده یاد عباس کیارستمی

----------------

عکسی از: زنده یاد عباس کیارستمی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: 
----------------
زنده یاد عباس کیارستمی طی سال های 1374- 1390 ( ١٩٩٦ تا ٢٠١٢ میلادی) در بازدیدهای متعددش از موزه "لوور" عکس های بسیاری از تالارهای مجسمه و نقاشی می گیرد. گزیده عکس های به نمایش در آمده ی هنر مند فقید در موزه ملی ایران در زمان حیات او فرصت نمایش پیدا نکرده اند و اکنون نخستین باری است که با عنوان " به من نگاه کن" در قالب 18 قاب میزبانی نگاه علاقه مندان را به انتظار نشسته اند.


 

جزئیات بیشتر ...

 
photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

آسمان نپال

-------------------------------

عکسی از: رضا واعظ پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
عدم بهره بردن كادر از محورهای محسوس -افق و قائم- با توجه به محتوای ثبت; بی تعادلی بارزی را كه در تصویر موج می زند به " تكنیك بی تعادلی " تبدیل نموده است.
هر چند خطوط افقی و زاویه دار سنگفرش، سعی در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

"گریز از مرکز!"

-------------------------------

عکسی از: دکتر علی اصغر اباذری
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
فخرالدین دوست محمد، در نقد خود از دو گونه نگرش انتقادی به عکس بهره برده است؛

او از سویی با اتکاء به رویکردی توصیفی و تفسیری که از نقد "زیباشناختی اکتشافی" انتظار می رود، تلاش نموده تا به خواننده نقد در دستیابی به یک تجربه زیباشناسی حاصل از یک پارادوکس - تضاد - کمک کند؛ و از سوی دیگر با ... 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

طاقت طاق

-------------------------------
عکسی از: مسعود عطار هادی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

نور و سایه را در این ثبت به زیبایی به بازی گرفته اید.
یك خط تجسمی محتوایی در راستای قطر، كادر مستطیلی را به دو ذوزنقه كاملا برابر تقسیم نموده است به گونه ای كه اگر كادر را از محل خط مذكور (حدفاصل روشنایی و تیرگی) بریده و ...
نور و سایه را در این ثبت به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تا سرازيري!

-------------------------------

عکسی از: امین موسوی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
هر چند عنوان "attendant" در زبان فارسی دربرگیرنده معانی متفاوتی است که در عبارت مشخص می شوند، ولی من در این ثبت معنای "همراه" را بر دیگر معانی ترجیح می دهم.
شیب رو به بالای جاده با فشاری که در حرکت رو به بالا ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

سکوت سرد

-------------------------------

عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... همانگونه که دوری اشتون از اشتیاقش در درک عنصر محرک در عکس ها می گفت، تلاش کردم تا عاملی را که در این عکس من را به خود جذب می کند بیابم.

اندیشه خود را در فضای سرد عکس رها کردم. نگاه خسته و سرما زده ام از سمت چپ تصویر در راستای خط تیره میانه عکس، به درون آن وارد شد و در جریان نیرویی که عکس به آن تحمیل می کرد به کنار نیمکت رسید...
====================
نقد نقد:
====================
... می توان منتقد را بیش از نقد عکس سکوت سرد به شاعرانگی در فضای عکس محکوم کرد.

یک اظهار احساس کاملا شخصی در تاثیر پذیرفتن از اتمسفر حاکم بر عکس، و در این صورت نقد زهرا غفاری راد، ضمن محترم شمرده شدن به سبب دربرداشتن احساسات لطیف انسانی، ارزش بحث و نقد نخواهد داشت و از دایره نقد خارج شمرده خواهد شد.

اما سابقه اشراف او به فرم و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

اینجا توهم است

-------------------------------

عکسی از: نیما مقیمی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
شاید دور از ذهن نباشد اگر بگوییم ثبت با گرایشی که به تصویر کشیدن حرکت در زمان در محیطی امروزی و فضایی ماشینیستی دارد از سبک فوتوریسم بهره شایسته ای برده است.
پیشتازان این سبک اعتقاد داشتند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

جای خوبی برای مردن

-------------------------------

عکسی از: امیر عباسی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

با توجه به اینکه شیب در خلاف جهت مسیر متعارف ورود چشم به تصویر - چپ به راست - قرار دارد، سرعت پیمایش ثبت توسط چشم به کندی صورت می گیرد که این اثر با خطوط عمود قوی دیدگانی حاصل از تنه درختان تقویت می شود.
لذا بیننده مجال بصری کافی برای مرور ثبت خواهد داشت.
این درحالی است که...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

...Mirage

-------------------------------
عکسی از: شادی آفرین آرش
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

المانهای شاخص موجود در ثبت عبارتند از:
1- زن: در بیان زنانگی - همسر
2-پرده: در بیان پوشانندگی- راز
3-دیوار:در بیان مانع - حریم
4-حلقه: د ربیان تاهل - تعهد
5-سایه لامپ: در بیان سایه منبع نور خاموش.
از مجموع عامل فوق در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

توهم . جنگ . انسان . مرگ . خاطره

-------------------------------

عکسی از: ستار وزیری
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
هرچند در نگاه نخست به نظر می رسد، با توجه به محوریت تخیل در ثبت، اگر میدان بیشتری برای نگاه فرد، در نظر گرفته میشد فرم مباینت شایسته تری با محتوا پیدا می کرد ولی ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

آینده ای پوچ..!

-------------------------------
عکسی از: پژمان شجاعی
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

هرچند با نگاه به کودکی که درمیان سنگ قبرها ایستاده است و به ویژه فرم ایستادنش شاید بتوان مفاهیمی چون سرگردانی و نیز غرور و بالندگی به شخصیت اصلی داستان عکس نسبت داد، اما همانگونه که می توان با نگاهی کنکاشگر و نگریستن به فرم حاصل از چینش منظم سنگهای قبر نوعی نظم را در آن ها مشاهده کرد، می توان ساختار عکس را رهنمون به ...

نقد نقد:

پرسشی که نقد امیرمهدی قاسم خانی با آن روبرو است این است که چگونه می توان فضای تهی و گنگ مسلط بر عکس را که بر سر کودکِ ایستاده در میانه گورستان سنگینی می کند و خطوط متحدالامرکزی را که نگاه بیننده را به سبب بهره ای که زمین گورستان و ردیف سنگها از اختلاف روشنایی در کناره ها و مرکز می برد، به درون می کشد، با امیدی که او...


 

جزئیات بیشتر ...