photorevu

پرده ارواح

-------------------------------

عکسی از: محمد رضوی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

خلاقیت در زاویه ثبت موجب گردیده تا جهت و عمق و محورهای محسوس بصری در قالب یک تصویر سه بعدی به بازی گرفته شود.
از یک سو بینده در برخورد رئال مواجه با...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

همسفر

-------------------------------
عکسی از: شهرام نجفی
نقدی از: هدی سرمد
نقد نقد: سارا اکبری
-------------------------------

... رنگهای زندگی بخش موجود در عکس نگاه را برای لحظه ای متوقف می سازد ؛ زرد – آبی – قرمز و شاید اولین نقطه ای که چشم درگیر آن می شود همین جاست تلاقی رنگهای اصلی!
زرد نماد حرارت هیجان و انرژی شدید
آبی رنگ آرامش وتفکر
و قرمز رنگ عشق زناشوئی و تشکیل خانواده است...
================
نقد نقد: سارا اکبری
================
همان طور که اشاره شد این گنگی مطالب نشأت گرفته از جمله هایی با مضامین دشواراست.
اینجا باید گفت که منتقد می توانست در نوشتن نقد قوی تر عمل کند و این ناشی از عدم بیان دلایل و شواهد و استدلال های کافی است.
همان طور که می دانیم در نقد عکس منتقد می تواند تفسیر و تحلیل کند اما نقد باید با دلیل و برهان همراه باشد تا از اظهار نظر شخصی فاصله بگیرد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

حوالی اتوبان

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... آیا دخترک گل فروش را نمی توان به پاکی رزهای قرمز تشبیه نمود؟!
پاکی که گاه با چشمان هوس آلود هرزه گانی که بویی از انسانیت نبرده اند و کم نیز نمی باشند لکه دار می شود.
پاکی که گاه با سخنی زشت و زننده آلوده به زهر تلخ کلام نا هنجاری می شود...
آری می توان اتوبان را تنها نمونه ای از تبعیض و فقر دانست؛ تنها گوشه کوچکی از آن.
چه زیباست اگر دخترک و گلها هر دو را به رزهایی تشبیه کنیم... گل روزی که از شاخه و بوته ی سبز خود چیده شده است و دخترکی که او هم از دنیای شیرین کودکی و نوجوانی که می بایست هم اکنون در آن باشد چیده و ...
==============
نقد نقد: فتوریویو
==============
... اما در ارزیابی نقد توجه به این نکته اساسی را باید همواره در نظر داشته باشیم که نقد تا زمانی اعتبار علمی و استدلالی خود را حفظ می کند که بتوان هرلحظه نشانگان بصری عکس را در متن دید. هرچند این امر به ویژه در خصوص عکس های اجتماعی به سبب درگیر شدن احساس منتقد با محتوای ثبت بسیار دشوار است اما پایبندی به آن به قدرت استنادی و هویت انحصاری نقد عکس بسیار کمک کننده و ضروری است.
همان رویکردی که در بخش بزرگی از نقد مهدی قاسم خانی به خوبی رخ داده و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

فردای یک خاطره

-------------------------------
عکسی از: بابک احسانی
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------


عكاس با ثبت اين تصوير و برشي از زمان و اضافه كردن برگي به دفتر تاريخ عكاسي كرمانشاه و بررسي سير تحول و تغييرات در فضاهاي قهوه خانه هاي ديروز و امروز و از دست رفتن يك سري عادات ،سنن و ارزشهاي اجتماعي و مورد پذيرش جامعه مثل محاسن سفيد پيرمرد نقاشي و...در زير چرخ ماشين مدرنيته به دنبال القاء اين مفهوم مي باشد كه در زماني نه چندان دور پيرمرد قصه عكاسي ما نيز مثل پيرمرد نقاشي به تاريخ خواهد پيوست و سوژه و موضوع هنرمندان و خالقان هنر خواهد شد كه البته هم اکنون نیز توسط آقاي احساني اين اتفاق افتاده است.؟!...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

به عمق آفتاب

-------------------------------

عکسی از: ابراهیم فتحی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من این ثبت از نظر محتوا در کادر افقی با بهره ای که از آرامش آن خواهد برد، جلوه مناسبتری خواهد داشت. که ظاهراً ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...