photorevu

عمق روشنایی

-------------------------------

عکسی از: مجید محمدی
نقدی از: شیوا بیدلی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... دیگر از آن شادی و هیجانی که این رنگ در قالب پوسترهای تبلیغاتی ایجاد می کند خبری نیست! اینجا دیگر فام زرد از ویژگی تحریک کننده ی قوه ی تخیل و تفکر و تعقل این رنگ بهره می برد.

و به نظر من از آنجایی که در بحث روانشناسی رنگ ها، این رنگ نیز، محتوایی دو سویه دارد - شادمانی / ترس - به سبب نمایش گستره ی باز و خالی از هرچیز، که عکاس از طریق استفاده از انتخاب فاصله کانونی 55 میلیمتری با ارایه ی تصویری واید از منظره ی پیش رو به آن دست یافته است، عدم حضور المانهای زنده به ویژه گیاه و انسان، جنبه ی القای ترس این رنگ را...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
... همان گونه که منتقد به ظرافت در نقد خود به این نکته اشاره کرده است، مسلما پاسخ مثبت است؛ و این همان اکسیر جادویی است که در امر تبلیغات از طریق رسانه های تصویری، بیلبردها، تلویزیون، پاکت محصولات خوراکی، بسته بندی محصولات و مثال های بی شمار دیگر به چشم و ذهن ما تحمیل می شود.

آنچه صورت گرفته، لگام زدن به انرژی های متصاعد و فزاینده از ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

شکر در سلول!

-------------------------------
عکسی از: شهاب کاشف معیری
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: شما
-------------------------------

... شِکــَـری که شهاب کاشف معیری از آن یاد می کند احتمالا شیرینی حاصل از درک - رنــــگ - در دنیای زیبای پیرامون ماست. درک رنگی که به دو چیز وابسته است؛ - نور - و - سلول - های مخروطی شبکیه ی چشمان ما که باید برای داشتنشان - شـــُکر- گزار باشیم.

اما از نظر زیباشناسی، از دریچه ی ترکیب و کادر عکس، احساس من این است که کادر می توانست گویا تر و چشم نوازتر بسته شود.

اگر نسبت های مختلف و متعارفی را که در قطع عکس ها به کار برده می شود را به عنوان یک ملاک تجربی در نظر بگیریم نیز، قرار نگرفتن این عکس در...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

من رنگین کمان را دوست دارم

-------------------------------

عکسی از: محمد جواد شفیعیان
نقدی از: شهاب کاشف معیری
نقد نقد: شما
-------------------------------
... من قصد دارم در این بازخوانی، ابتدا سوژه را کاملا نادیده بگیرم تا بتوانم اتمسفری که وی در آن و با آن تعریف شده است را بهتر ببینم.

بارزترین چیزی که باقی خواهد ماند، فضایی محصور است با دیوارهای سنگفرش گرانیتی سیاه و خاکستری و یک تابلوی تبلیغاتی که نقش مداد ها را در خود دارد.

کار را دشوار نمی کنم و از همان تابلوی تبلیغاتی شروع می کنم.

صف مداد های رنگی به تعداد بیست و سه عدد که کنار هم ردیف ایستاده اند. مدادها دسته بندی شده اند، یک دسته دوازده تایی در مرکز که کمی بلند تر از ردیف دیگر مدادها قرار گرفته است و یازده مداد تکی.

می توانی تمام رنگهای مدادرنگی را که در بسته های دوازده تایی فروش می روند در آنها ببینی غیر از یکی! ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تب ...

-------------------------------

عکسی از: محمدرضا ابیادی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
هرچند وزن بصري سمت راست كادر افقي ماهيتاً نسبت به سمت چپ سنگينتر است، و حضور المانهايي با لومينانس بالاتر و تينت (سهمبري از نارنگ سفيد) در اين ناحيه با سبكتر نمودن وزن بصري آن در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

ناله سنگ

-------------------------------
عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

به ترکیب عکس که نگاه می کنی، ابژه اصلی - فرد نشسته - جایگاه بصری بسیار ویژه ای را اشغال کرده است که هرچند نمی توان از رعایت نسبت طلایی 1.618 فیبوناچی در آن به سادگی گذشت، اما محتوای مرتبط با این مکان گزینی به قدری قوی است که منتقد را از چشم پوشی از پرداختن به آن ترغیب می کند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...