photorevu

The window to paradise

-------------------------------

عکسی از: شاهین حسینی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
انطباق ضلع چپ کادر با چهارچوب پنجره، به همراه پرسپکتیو دو سویه ایجاد شده تا محور عمود میانه کادر، ترکیب بندی جالب و موفقی را به ثبت بخشیده است.
دو قسمت چپ و راست پنجره گشوده شده مانند دفتر و آلبومی قدیمی به روی بیننده باز شده است.
طراوت طبیعت بیرون از...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

آینده ای پوچ..!

-------------------------------
عکسی از: پژمان شجاعی
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: شما
-------------------------------

... ترکیب بندی پویا و هوشمندانه عکس؛ نگاه بیننده را از فروگراند - پیش زمینه - (با حضورموکد و تاثیر گذار المان انسانی) تا تلاقی درختان به هم رسیده در راستای مفهوم بسته شده هدایت می کند.

عنوان انتخاب شده تشریح کلی اتمسفر است در کوتاهترین تفسیرممکن از آن.

...تحت تاثیر این سیاه نمایی و این فضا هر مخاطبی ناچار است آینده ای نه چندان مطلوب و مسیر زندگی سخت و دشوار را در ذهن خویش برای این کودک ترسیم کند و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نان خشك يواشكي!

-------------------------------

عکسی از: وحید مقدم
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
شکل دیدگانی هرمی که بدن کودک را فراگرفته است، به سه بعدی سازی ثبت انجامیده است.
سه نقطه قوی دیدگانی ثبت شامل صورت (که در میان سیاهی چادر برجسته نمایی شده)، دستها (با کنتراست بارزی که با محیط پیرامونی دارند) و ظرف سفید پلاستیکی ( با اختلاف لومینانس ، فرم و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

آرامش ملتهب

-------------------------------
عکسی از: محمد رضا مومنی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

قاب گرفته شدن چهره دو کودک در میان دو مثلث دیدگانی بالا و پایین کادر - دربرگیرنده آجرها در بالا و پیراهن دختر در پایین - ضمن بهره بردن شایسته از نقاط طلایی، کادر بندی و ترکیب متفاوت و زیبایی را ایجاد نموده است.
قرار گرفتن دختر در سمت راست کادر در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

در مسير اوج

-------------------------------
عکسی از: پرویز فلاحتکار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت ار انرژی انفجاری حاصل از خطوط متحدالامرکز بهره زیادی می برد.
چشمه این خطوط که منطبق بر چشمه پرسپکتیو ثبت است در مکانی فرضی در دل آسمان جای دارد.
با توجه به روشن تر بودن مرکز این پرسپکتیو نسبت به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...