Title

سبقت ممنوع!

-------------------------------
عکسی از: مصطفی نادرپور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------


تناظر دو فرد از دو جنس مخالف (شاید همسر) با شکل نمادین دو خودرو ایده خلاقانه ای است.
خودروی قرمز که مرتکب " خلاف " و سبقت شده در تناظر با مرد که پیراهن قرمز به تن دارد در تقابل با ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

اندوه

-------------------------------

عکسی از: دمیتری بالترمانتس
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

عکس عمق دارد. فضایی عمیق که از ابتدا تا انتها پر از کشته، مصیبت و اندوه است.

انسان ها در گسترۀ وسیع، سرد و دلگیر عکس کوچک به چشم می آیند.

پیرزن جلوی تصویر با دست های گشوده پیداست که کشتۀ خود را یافته است.

جوانی که با پاهای روی هم انداخته، می توانست پس از کار روزانه بر چمنزاری دراز کشیده باشد و مادرش برای صدا کردنش سر میز شام به دنبالش آمده باشد؛ و کمی آن طرف تر زن دیگری کمر خم کرده
است تا بهتر چهرۀ کشتۀ غوطه ور در گل و خون را ببیند، که آیا عزیز اوست؟ و انعکاس قامت خمیده اش در گودال آب چه بجا این مصیبت را عیان تر به تصویر می کشد.


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

وزنه تعادل زندگي

-------------------------------

عکسی از: نادر فرید احمد نیا
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
تعدد خطوط مورب در تصویر بویژه خطوط پنجره، پرده و طناب در بیننده حس عدم تعادل،آشفتگی و دلهره ایجاد میكند.عمق ایجاد شده توسط فضای تاریك فضای داخلی به همراه جهت این خطوط در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

آرامش ملتهب

-------------------------------
عکسی از: محمد رضا مومنی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

قاب گرفته شدن چهره دو کودک در میان دو مثلث دیدگانی بالا و پایین کادر - دربرگیرنده آجرها در بالا و پیراهن دختر در پایین - ضمن بهره بردن شایسته از نقاط طلایی، کادر بندی و ترکیب متفاوت و زیبایی را ایجاد نموده است.
قرار گرفتن دختر در سمت راست کادر در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

حوالی اتوبان

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: نادر اکبرپور
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... يك مستند گويا و تكان دهنده،
رويدادي تلخ و هشدار دهنده،
عكس بصورت كاملآ روشن موضوع كودكان كار را بيان مي كند.
كودكاني كه بايد در فضاي بي آلايش كودكي فقط كودكي كنند و صرفآ به تخليه احساسات كودكانه خود بپردازند...
... صرف نظر از مباحث فني در عكس نظير ارائه تصوير ناقص از مساله (در كادر نبودن خودروهاي در حال تردد و قرار نگرفتن سوژه انساني در بطن خودروها براي القاء حس همذات پنداري بهتر) ليكن عكاس تاحدودي اين مساله را واگويه كرده است و با خوانش المان هاي موجود در ...
==============
نقد نقد: فتوریویو
==============
... تناسب آهنگ عبارات استفاده شده با محتوایی که منتقد در صدد انتقال آن است شروع مناسبی را برای نقد رقم زده است...
... اشاره به امکان ایجاد زمینه ای پویا تر جهت همذات پنداری بیننده با شخصیت های روایت عکس از دیگر نکات ارزشمند نقد محسوب می شود..


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...