"فتوریویو"، تلاشی است برای ایجاد محیطی علمی-هنری-آموزشی در راستای ارتقاء سطح بینش و دانش جمعی. این مهم جامه عمل نخواهد پوشید مگر در محیطی متمرکز بر مقوله نقد هنری عکس و بدور از حاشیه های نامرتبط. و "فتوریویو" اعتقاد دارد که این امر تنها در احترام به قانون و یکدیگر است که تحقق یافتنی است.
 

لذا؛

 

"فتوریویو" خود و همراهان خود را که به عنوان "کاربر" ؛ "عضو" و "میهمان" در محیط آن حضور دارند ملزم به رعایت تمامی مفاد قانون جرائم رایانه ای می داند.
 

بدیهی است، مسئولیت عدم رعایت قانون توسط هر یک از افرادی که در "فتوریویو" به نحوی حضور و فعالیت دارند، به عهده شخص ایشان بوده و "فتوریویو" با احترام به همه کاربران، اعضاء و میهمانان عزیز، ضمن اعلام رسیدگی به موارد تخلف و اقدام مقتضی، هیچگونه مسئولیتی در زمینه مطالبی که افراد به عنوان نظر یا مطلب در هامش مطالب سایت قرار می دهند، نخواهد داشت.

 

همچنین آن گروه از اعضاء که مجوز نشر مطلب را از "فتوریویو" در بخشهای مشخص شده دریافت می نمایند، مسئولیت کامل در قبال مطالب درج شده توسط خویش خواهند داشت.

 

متن کامل قانون جرائم رایانه ای به شرح ذیل جهت مطالعه همه کاربران آمده است. بدیهی است عضوت در "فتوریویو" به معنی پذیرش کامل "قوانین" و "مرامنامه" آن است.=================

مرامنامه

 

فتوريويو احترام به تمام اقوام و افراد را بر خود و همراهان خود لازم مي داند و لذا از نشر هرگونه مطلبي كه اين اصل كلي را نقض كند به شدت پرهيز مي كند.

 

فتوريويو در كشور جمهوري اسلامي ايران نشر مي شود و لذا احترام و رعايت تمامي قوانين مربوط به حوزه نشر ديجيتال و ديگر قوانين موضوعه را بر خود و همراهان خود لازم مي داند و از هرگونه اقدامي كه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران عمل مجرمانه محسوب شود، اجتناب مي نمايد.

 

آن گروه از كاربران كه مجوز ارائه مطلب از وبگاه فتوريويو جهت نشر مطالب مربوط به حوزه نقد عكس یا مشارکت در آموزش نقد عکس را دريافت مي نمايند لازم است رعايت موارد مذكور در اين مرامنامه را متعهد شوند. عضويت در فتوريويو به منزله پذيرش شرايط و ضوابط فعاليت در آن است.

 

فتوريويو هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال مطالب منتشر شده از سوي اعضاء نمي پذيرد و هر عضو شخصا مسئوليت حقوقي و حقيقي مندرجات منتشر شده توسط خود را عهده دار است.

 

فتوريويو مبنا را بر اعتماد به اعضاء گذاشته و به ايشان بر حسب مورد اجازه درج مطلب تحت عنوان نقد عكس، نقد نقدي ديگر ، درج نظر و ... را مي دهد.

 

در صورت ملاحظه عدم رعايت ضوابط از سوي كاربر، بر حسب مورد طبق آيين نامه انضباطي وبگاه فتوريويو در خصوص عضويت ، ميزان مشاركت و يا تعليق عضويت فرد خاطي تصميم گيري خواهد شد.

 

فتوريويو خود را ملزم به رعايت قوانين مربوط به موضوع مالكيت معنوي "كپي رايت " مي داند.

 

فتوريويو از درج مطالب جدال برانگيز و جنجال برانگيز كه آن را از يك محيط نقد تخصصي عكس خارج نمايد به شدت احتراز مي نمايد و رعايت اين مهم را بر خود و كاربران الزام مي داند.

 

انجام هرگونه تبليغ توسط كاربران در محيط فتوريويو ممنوع است.

 

فتوريويو از درج مطالبي كه به هر نحو ، توهين يا ورود به حريم خصوصي افراد تلقي گردد احتراز دارد و رعايت اين مهم را بر خود و كاربران الزام مي داند.

 

فتوريويو بازنشر مطالب مندرج در خود توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر را به استثنای مطالبی که تحت عنوان آموزش در کلاسهای تئوری و کارگاه های عملی درج گردیده است را با ذكر منبع و درج آدرس URL مجاز مي شمارد. بازنشر بخشی از کلاس ها و کارگاه های مذکور که تحت عنوان "خلاصه مطلب" در صفحات آمده است با ذکر منبع و درج آدرس URL مطلب، بلامانع است. بازنشر متن کامل مطالب این کلاس ها و کارگاه ها نیاز به اخذ مجوز کتبی از "فتوریویو" دارد.

 

فتوريويو يك درگاه علمي در نقد عكس است و در اين نقش آفريني، به عكس و نقد تنها از منظر علمي-هنري آن مي نگرد و در صدد تاييد يا تكذيب يك اثر يا ديدگاه نيست. هر نقد در فتوريويو، خود همواره در معرض نقد ديگر منتقدين است و اعتقاد دارد كه منتقد خود ميتواند از منتقدين نقد خود باشد.

 

فتوريويو، از تبديل شدن به مكاني براي ديد و بازديد و دچار شدن به آفت تعارف هاي مخرب، به شدت پرهيز دارد و اعتقاد دارد، دوستي با هنرمند و احترام به او نه تنها با نقد سازنده كه مي تواند دربرگيرنده نكات و نقاط ضعف اثر نيز باشد، منافات ندارد بلكه عين خيرانديشي و مصلحت انديشي مخاطب و منتقد براي مؤلف است.

 

در اين راستا نظر تمامي منتقدين براي فتوريويو از يك درجه اعتبار برخوردار است و آنچه تعيين كننده است برداشت مخاطب از مواجهه با نقد منتقد است كه آن را در بيان و كشف عكس مفيد و كارگشا بيابد يا خير. كه اين امر نيز از حيطه نظر شخصي فراتر نمي رود مگر بر پايه استدلال علمي.

 

لذا اگر عكسي از عكاسان بزرگ در فتوريويو مورد نقد و ايراد قرار گيرد دليل بر خرده گرفتن بر دانش و توانمندي و هنر عكاس نخواهد بود؛ كمااينكه نقد و تاييد يك عكس نيز دليل بر تاييد عكاس نيست. به بيان ديگر، فتوريويو، عكس را نقد مي كند نه عكاس را.

 

اميد آنكه اين ابزار كوچك بتواند تا زماني كه نيرويي در خود ذخيره دارد، در بهتر شنيده شدن نجواها، سخنان و فريادهاي هنرمندان عكاس مفيد واقع شود.

 

بينايي، شنوايي و توفيق انديشيدن را برايتان آرزومنديم.

 
"           فتوريويو"

  

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای

 

بخش دوم ـ آیین دادرسی

بخش سوم ـ سایر مقررات