راهنمای کسب امتیاز در گروه "پژوهش نقد" فتوریویو  


 
برای نمونه فرم امتیازهای مورد نیاز عضویت در گروه "پژوهش نقد سطح 1" در زیر آورده شده است.

جهت آگاهی از تعریف هر یک بر روی آن کلیک کنید.

 
www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "1"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 320  
امتیاز نظم در مطالعه 6
امتیاز پایه 9
امتیاز حجم مطالعه 12
امتیاز زمان مطالعه 50
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               3                در زمینه فرم 1
در زمینه محتوا 1
در  نگارش 1
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 602 در زمینه فرم 201
در زمینه محتوا 201
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 1622 در زمینه فرم 541
در زمینه محتوا 541
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 3
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 90
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 3
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 36
حداقل نمره آزمون تعیین سطح آزمون ندارد
 


حداقل امتیاز مورد نیاز:

مجموع امتیاز های کسب شده توسط نقد پژوه باید به این عدد رسیده باشد."بازگشت"امتیاز نظم در مطالعه:

نظم در مطالعه ی کتاب توسط نقد پژوه، مورد ارزیابی قرار گرفته و به آن امتیاز داده می شود. برای انجام این امر، برنامه ی تنظیم شده مطابق با استاندارد های فتوریویو بعد از ارائه به نقد پژوه و اعلام موافقت وی، به اجرا گذاشته می شود.

بسته به حجم مطالعه، در یک، دو یا سه نوبت، در تاریخ های اعلام شده با نقد پژوه تماس گرفته خواهد شد تا تعداد صفحات مطالعه شده تا آن تاریخ را اعلام نماید. در صورتی که مطالعه طبق برنامه پیش رفته باشد، نقد پژوه موفق به اخذ امتیاز درنظر گرفته شده برای نظم در مطالعه خواهد شد.

در حال حاضر، حداقل و حداکثر امتیاز ممکن در مطالعه هر کتاب به ترتیب : "صفر"  و " سه " ؛ خواهد بود.
"بازگشت"امتیاز پایه:

کتاب ها در فتوریویو بر اساس موضوع و میزان دشواری و مضمون متن تقسیم بندی می شوند که این تقسیمات به شرح زیر خواهد است:

رده کتاب (دشواری) شامل:

- ساده / عمومی
- ساده / تخصصی
- فنی / عمومی
- فنی / تخصصی
 - پیچیده / عمومی
- پیچیده / تخصصی

مضمون مطالب شامل:

- فرم
- محتوا
- نگارش
- عمومی
- فرم و محتوا
- فرم ، محتوا و نگارش

حداقل و حداکثر امتیاز پایه ممکن در مطالعه هر کتاب به ترتیب : یک ( برای "کتاب ساده / عمومی" با مضمون "عمومی") و 24.5 (برای کتاب" پیچیده تخصصی" با مضمون جامع "فرم، محتوا و نگارش")  خواهد بود.
"بازگشت"
امتیاز حجم مطالعه:

نقد پژوه به ازای تعداد صفحات مطالعه شده نیز امتیاز دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر امتیاز پایه ممکن در مطالعه هر کتاب بر حسب دشواری متن و مضمون مطالعه شده، به ازای هر صد صفحه کتاب، می تواند بین " 2 " ( برای کتاب ساده / عمومی با مضمون عمومی) و " 7 " (برای کتاب پیچیده تخصصی با مضمون فرم، محتوا و نگارش) متغیر باشد.
"بازگشت"
امتیاز زمان مطالعه:

نقد پژوه به ازای دقایقی که برای مطالعه کتاب های انتخابی خود صرف می کند، امتیاز کسب خواهد کرد. این امتیاز تقریباً معادل " 2 " امتیاز به ازای "هر ساعت" مطالعه خواهد بود. در محاسبه امتیاز زمان مطالعه، دشواری و یا گروه کتاب مورد مطالعه لحاظ نمی گردد زیرا عملا مطالعه تعداد صفحات یکسان از دو کتاب با سطح دشواری متفاوت، یکسان نخواهد بود و بدیهی است متن دشوار تر زمان بیشتر و در نتیجه امتیاز بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
"بازگشت"تعداد کتاب مطالعه شده (جلد):

برای عضویت در هر یک از گروه های پژوهش نقد، لازم است نقد پژوه حداقل تعداد کتاب مشخص شده در هر گروه  (فرم، محتوا ، نگارش) را مطالعه کرده باشد.
"بازگشت"
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه):

برای عضویت در هر یک از گروه های پژوهش نقد، لازم است نقد پژوه علاوه بر حایز شرایط بودن از نظر حداقل تعداد کتاب مطالعه شده در هر گروه  (فرم، محتوا ، نگارش) ، شرط تعداد صفحات تعیین شده در هر گروه را نیز دارا باشد. هدف از این کار، توجه به حجم مفید مطالعه در کنار تعداد کتاب های انتخاب شده در هر گروه است.
"بازگشت"
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه):

برای عضویت در هر یک از گروه های پژوهش نقد، لازم است نقد پژوه علاوه بر حایز شرایط بودن از نظر حداقل تعداد کتاب و صفحات مطالعه شده در هر گروه  (فرم، محتوا ، نگارش) ، شرط زمان صرف شده در مطالعه هر گروه را نیز دارا باشد. هدف از این کار، توجه به زمان مفید مطالعه در کنار حجم مطالعه کتاب های انتخاب شده در هر گروه است.
"بازگشت"امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی:

نقد پژوه در صورت تمایل می تواند جهت ارزیابی خود در کسب مهارت لازم در استفاده از مطالب مطالعه شده در نقد اثر هنری بر اساس کتاب مطالعه شده در این آزمون های کارگاهی تدوین شده در بخش مطالعه و آزمون، شرکت نماید. اما شرکت در این آزمون ها جهت تعیین و ارتقاء سطح الزامی است. به ازای شرکت در هر آزمون، یک امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت.
"بازگشت"حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی:

در هر آزمون، پس از اتمام مطالعه کتاب انتخاب شده، یک یا یک مجموعه عکس جهت نقد بر اساس مطالب کتاب مطالعه شده در اختیار نقد پژوه قرار خواهد گرفت، که نقد صورت گرفته توسط وی در سیستم ارزیابی نقد فتوریویو بر اساس استاندارد های تعیین شده مورد بررسی دقیق و ارزیابی قرار خواهد گرفت و امتیاز کسب شده به تفکیک نمره کسب شده در هر شاخص به وی اعلام خواهد شد. برای عضویت در گروه های تعیین شده، مجموع نمره های کسب شده، نباید از حداقل نمره ی تعیین شده جهت عضویت در آن گروه کمتر باشد. برای مثال در نمونه ی حاضر، نقد پژوه باید حداقل سه کتاب مطالعه کرده باشد و نمره ی کسب شده ی وی در سه آزمون کارگاهی، کمتر از 90 (کسب نمره 30 از 51 برای نقد ساده در هر آزمون و ...) نباشد.
"بازگشت"


برای آگاهی از شاخص های ارزیابی نقد در فتوریویو اینجا کلیک کنید.امتیاز شرکت در آزمون تئوری:

نقد پژوه در صورت تمایل می تواند جهت ارزیابی خود در کسب مهارت لازم در استفاده از مطالب مطالعه شده در نقد اثر هنری بر اساس کتاب مطالعه شده در آزمون های تئوری تدوین شده در بخش مطالعه و آزمون، شرکت نماید؛ اما شرکت در این آزمون ها جهت تعیین و ارتقاء سطح الزامی است. به ازای شرکت در هر آزمون، یک امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت.


 
آزمون های تئوری بر اساس متن کتاب مطالعه شده عموما در قالب بیست پرسش سه جوابی تدوین و تنظیم شده اند.

برای آشنایی بیشتر با این آزمون می توانید در نمونه آزمون کتاب "زبان عکس" نوشته "تری برت" از طریق کلیک بر روی لینک زیر شرکت کنید.
همان گونه که اشاره شد، آزمون اصلی حاوی 20 پرسش خواهد بود و بر خلاف این نمونه که پرسش ها در آن ثابت در نظر گرفته شده اند، ترکیب  و متن پرسش ها در هر بار شرکت در آزمون، تغییر خواهد کرد. هدف از این کار، ترغیب نقد پژوه به مطالعه مجدد و دقیق تر کتاب است.

پس از اتمام آزمون، بلافاصله کارنامه شرکت در آزمون حاوی ریز اطلاعات مربوط به تعداد و درصد پاسخگویی صحیح به پرسش ها صادر و به نقد پژوه ارائه خواهد شد.

برای شرکت در نمونه آزمون " بر روی آیکن زیر " کلیک کنید.
"بازگشت"
 

شروع آزمون
Page-Devider-Bet-Down
کتاب زبان عکس
نام کتاب: زبان عکس

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : رابرت اکرت

مترجم :  اسماعیل عباسی - محسن بایرام نژاد

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  208
گرایش: روان شناسی هنر

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1

 
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمونحداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری:

آزمون های تئوری بر اساس متن کتاب مطالعه شده عموما در قالب بیست پرسش سه جوابی تدوین و تنظیم شده اند. حداقل و حداکثر نمره اکتسابی در هر آزمون بین " 20- " تا " 20+" برای آزمون های دارای نمره ی منفی ؛ و بین " صفر " تا " 20+" ؛ در آزمون های فاقد نمره ی منفی، متغیر است. رای عضویت در گروه های تعیین شده، مجموع نمره های کسب شده، نباید از حداقل نمره ی تعیین شده جهت عضویت در آن گروه کمتر باشد. برای مثال در نمونه ی حاضر، نقد پژوه باید حداقل سه کتاب مطالعه کرده باشد و نمره ی کسب شده ی وی در سه آزمون تئوری، کمتر از 36 (کسب نمره ی 12 از 20 در هر آزمون)  نباشد.
"بازگشت"حداقل نمره آزمون تعیین سطح:

عضویت در آن دسته از گروه هایی که نیاز به آزمون تعیین سطح دارند، منوط به شرکت نقد پژوه در آزمون تعیین سطح، علاوه بر کسب امتیاز های لازم از شرکت در آزمون های کارگاهی و تئوری بر اساس کتاب های مطالعه شده توسط وی خواهد بود. هدف از این کار تشخیص صلاحیت علمی و تجربی نقد پژوه در تسلط به مباحث مطالعه شده جهت عضویت در سطح بالاتر است.
ویژگی های این آزمون نیز مشابه آزمون های تئوری متداول در فتوریویو خواهد بود با این تفاوت که پرسش ها ترکیبی از مباحثی است که تا آن زمان، توسط نقد پژوه مطالعه شده است و مرجع طراحی سؤال ها تنها یک کتاب نخواهد بود.

حداقل نمره ی تعیین شده جهت قبولی در آزمون تعیین سطح، برای تمامی سطوح ؛ نمره ی 12 ، می باشد.
"بازگشت"