مدیر محترم واحد آموزش  کلبه ی نقد عکس؛

با سلام

اینجانب متقاضی استفاده از سیستم پشتیبانی و مشاوره ی آموزشی  در زمینه ی آموزش نقد عکس  می باشم.

لطفا نسبت به تعیین پشتیبان اقدام و اینجانب را از نتیجه آگاه نمایید.

با سپاس

می توانید همین متن را کپی و در تیکت مورد نظر درج کنید.