Help-Photo-Critic

 

"عکسی برای نقد" فرصتی است برای عکاسان و دوستداران هنر عکاسی و علاقمندان به سفرهای اکتشافی به دنیای دورن عکسها و کشف رازهای نهفته در زوایای پیدا و پنهان آنها.

اسراری که با قلم نور بر صفحه حساس نگاه و دوربین هنرمند عکاس نقش بسته و درک جاذبه ای که وی را به ایستادن، نگاه کردن و تلاش برای مانا نمودن یک لحظه، واداشته است.

فرصتی برای "افزدون و اشتراک سرمایه نگاه"؛ نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند .
 

     راهنمای سریع "ارسال عکس برای نقد"

         "عکس"  خود را (به همراه مشخصات و عکس مورد نظر خود)  به این بخش ارسال کنید.

          "عکس" باید متعلق به خود شما باشد. (توسط شما عکاسی شده باشد)

          محدویتی در تعداد عکس های ارسالی وجود ندارد. اما انتخاب عکس ها با توجه به ماهیت علمی-هنری سایت صورت می گیرد.

          کیفیت عکس های ارسالی باید جهت نشر در صفحات اینترنت مناسب باشد (بیش از حد کوچک نباشد)

          اگر مایلید تا عکس شما نقدی سختگیرانه را تجربه کند می توانید آن را در بخش "کوره نقد" ارائه نمایید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال از آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  استفاده کنید.  


      راهنمای سریع "ارسال نقد"  - عکس های ارائه شده در این بخش    

         عکس ارائه شده در این بخش را نقد کرده و به فتوریویو ارسال کنید.

          نقد شما ابتدا در بخش "نقد بر نقد" جهت بررسی و نقد کاربران و منتقدین سایت منتشر خواهد شد.

          فتوریویو نیز مستقلا نقد شما را نقد خواهد کرد.

          اگر مایلید تا " نقد "  شما نقدی سختگیرانه را تجربه کند می توانید آن را در بخش "کوره نقد" ارائه نمایید.

          عکس به همراه نقد شما و نقدی که بر نقد شما صورت گرفته است در گنجینه فتوریویو منتشر خواهد شد.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال نقد خود از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود را به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  


 فتوریویو، افتخار دارد که میزبان عکس ها و نقدهای ارزشمند شما جهت نشر و نقد در آستانه نظر و نگاه منتقدین و کاربران همراه خود باشد.


با توجه به اینکه فتوریویو، ماهیتا وبگاهی "علمی-هنری" است، انتخاب آن گروه از عکس هایی که در این دایره قرار می گیرند، در اولویت قرار خواهد داشت.

شما می توانید بر اساس تمایل خود، عکس یا نقد خود را برای نقد به فتوریویو ارسال نمایید.

با توجه به سیاست فتوریویو در راستای تلاش برای ارتقاء سطح دانش علمی-هنری عکاسان وعلاقمندان به هنر عکاسی، از پذیرش عکس های دیگران جهت نقد در این بخش معذوریم.

لذا عکس باید متعلق به خود شما باشد و اصطلاحا توسط شما گرفته شده باشد.

(عکس های دیگر عکاسان تنها به همراه نقد شما جهت بررسی و نقد مجدد قابل پذیرش است. برای آگاهی بیشتر به راهنمای ارسال نقد در بخش "نقدی برای نقد" مراجعه کنید)

به بیان ساده تر، شما نمی توانید عکسی را برای نقد به فتوریویو ارسال کنید مگر آنکه خود عکاس یا منتقد آن عکس باشید.

کیفیت عکس های ارسالی باید در حد مطلوب باشد، به نحوی که امکان نمایش در صفحات اینترنت در اندازه متعارف ممکن گردد.

محدودیتی در تعداد ارسال عکس وجود ندارد. اما این به این معنا نیست که تمام عکس های ارسالی نقد خواهند شد. انتخاب عکس ها با توجه به ماهیت علمی-هنری سایت، صورت خواهد گرفت.

محدودیتی برای سبک ها و ژانرهای مختلف عکاسی وجود ندارد.

عکسهای ارسالی نباید با
قوانین و مرامنامه فتوریویو مغایرت داشته باشند.

شما می توانید با توجه به موارد ذکر شده در بالا، عکس خود را برای نشر در یکی از دو بخش زیر ارسال نمایید:


بخش "عکسی برای نقد": (همین بخش)

در این بخش؛ - به طور متعارف - عموما نقد بر پایه کشف و تاکید بر نقاط قوت عکس، و ذکر نکاتی که می تواند به عکاس در رسیدن به نتیجه شایسته تر کمک کند، صورت می گیرد که البته از زوایای گوناگون قابل طرح و بررسی است.

نمونه های این گونه نقد را می توانید در بخش "گنجینه نقد" فتوریویو، مطالعه نمایید.


بخش "کوره نقد":

این بخش به تازگی در فتوریویو راه اندازی شده است و در آن؛ نقد - برخلاف حالت متعارف - بر پایه تاکید بر نقاط ضعف عکس شکل می گیرد و هدف از آن ایجاد فضایی برای تعامل فنی-تخصصی و علمی-هنری میان عکاس و منتقد و یا دو منتقد با یکدیگر جهت تمرین خوب شنیدن، نقدپذیری، رفع نواقص و کاستی ها در ثبت ها و نقدهای  آتی و اشتراک سرمایه نگاه و اندیشه است. این بخش، ماهیت مناظره ای و چالشی خواهد داشت و بیش از هرچیز نیازمند صبر، مطالعه است.

بدیهی است رعایت احترام متقابل، شرط بدیهی ورود به این ورطه است.

(بخش کوره نقد، هم پذیرای عکس های عکاسان و هم پذیرای نقدهای منتقدین است. به عبارتی منتقدین نیز می توانند عکسی را که نقد نموده اند برای نشر  و نقد در بخش "کوره نقد" ارسال نمایند. برای آگاهی بیشتر به راهنمای این بخش مراجعه نمایید)


Photorevu-Kolbe-www-Tشما می توانید عکس ها و نقدهای

 

خود را به آدرس فتوریویو:

photorevu@gmail.com    یا   photorevu@iran.ir

ارسال نمایند.