Help-Critic-Evaluation-Wite-Big

 

این اندیشه که "ارزیابی نقد" نیاز به مطالعه و کارآزمودگی زیادی دارد، تصوری کاملا صحیح است، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه ...

سعی در کشف نقاط قوت و ضعف یک نقد، یکی از مؤثرترین راه ها برای نوشتن نقدهای قوی و ارزشمند است؛ به شرط آنکه...


الگویی برای ارزیابی نقد در اختیار داشته باشیم.

"فتوریویو" این الگو را برای شما تهیه کرده است؛ پس توصیه می کنیم برای تقویت نقد های خود با خیالی آسوده و عزمی جزم وارد ورطه ارزیابی نقد شوید. ما گام به گام با شما خواهیم بود.
 

     راهنمای سریع "ارزیابی نقد در فتوریویو"

         نقدی را برای ارزیابی انتخاب کنید...

          به صفحه "ارزیابی نقد" در فتوریویو مراجعه کنید...

          ارزیابی خود را بر اساس فاکتورهایی که در فرم "ارزیابی نقد" مشخص شده اند انجام دهید.

          این فرم در نهایت سادگی، بسیار دقیق تدوین شده است و راهنمایی های لازم را به شما می نماید.

          اگر مایل بودید می توانید ارزیابی خود را برای ما ارسال کنید.

          گروه "ارزیابان نقد فتوریویو" از میان منتقدینی انتخاب خواهند شد که در نقدِ نقدها و ارزیابی نقدهای فتوریویو مشارکت دارند.

          برای ارسال ارزیابی های مستقل خود می توانید از آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  نیز استفاده کنید.  


 
یکی از بهترین راه های آموختن و دستیابی به روش صحیح نقد، مطالعه نقدهای دیگر و توجه به نقاط قوت و ضعف آنهاست.

آیا تا کنون اندیشیده اید، هدف آموزگاری که املای دانش آموزان را برای تصحیح اشتباه ها و بازنگری به خود آنها واگذار می کند، چیست؟!

آیا او قصد دارد تا بخش عمده ای از زحمتی را که باید متحمل شود به دوش دانش آموزان بگذارد؟!

شاید این هم گوشه ای از ذهن آموزگار را در اقدام به این کار مشغول کرده باشد اما نکته مهم چیز دیگری است...

دانش آموزانی که در این کار مشارکت می کنند ورزیده تر خواهند شد ... اگر ... آموزگار معیار و ملاکی برای تشخیص درست و غلط در اختیار آنها قرار داده باشد!

"فتوریویو" خود را آموزگار شما نمی داند، اما سعی می کند محیطی را فراهم سازد که بتوانیم در آن بیاموزیم  و دانسته های خود را به اشتراک بگذاریم.


در عرصه نقد آنانکه کوشاتر و جسورترند، پیشرفتی سریعتر خواهند داشت نه برای آنکه "بزرگ" شوند و فخر بفروشند، بلکه برای آنکه "پُربار شوند"، خود و پیرامون خود را بهتر ببینند، در غفلت تکرارهای روزمرگی گم نشوند و بتوانند "من" را نقد کنند!


پس، از همین امروز نقدهایی را که می خوانید، ارزیابی کنید. مهم نیست که ارزیابی خود را برای ما بفرستید یا نه، آنچه مهم است برداشتن اولین قدم در مسیر شناخت شاخصه های نقد اصولی و صحیح است برای آفرینش نقدهای آینده خود؛ نقدهایی هنری.


صفحه ای که در فتوریویو برای این منظور تهیه و تدوین شده با نگاه به همین اندیشه طراحی گردیده است. فرمی بسیار ساده، گویا و در عین حال جامع و راهبردی.


نقدهایی که شما و دیگر منتقدین فتوریویو برای سایت ارسال می کنید نیز با همین معیار سنجیده و امتیاز دهی می شوند.

بدون شک نظرهای شما می تواند برای دیگر دوستان منتقدتان مفید و راهگشا باشد.فتوریویو، ارزیابی های شما را بررسی و در صورت نیاز با شما در خصوص نظرهایی که داده اید، همراهی خواهد کرد.اگر شما از جمله دوستان ما در گروه "ارزیابان نقد" فتوریویو هستید، حتما همراه نقدِ نقد عکس هایی که ارسال می نمایید، با استفاده از همین فرم، امتیاز نقد مورد بررسی خود را نیز در موارد مشخص شده تعیین و ارسال نمایید تا از برخوردی صرفا سلیقه ای و بدون معیار تا آنجا که می توانیم پرهیز نموده باشیم.

و اگر شما مایل هستید به گروه "ارزیابان نقد" فتوریویو بپیوندید، شرایط عضویت در این گروه را مطالعه نمایید. (به زودی اعلام خواهد شد) 

برای ورود به صفحه ارزیابی نقد بر روی آن کلیک کنید.

Photorevu-Kolbe-www-T