"شارل بودلر"
نقد هنری باید از دیدگاهی نوشته شود که گسترده ترین افق ها را باز بگشاید!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

جلوه قابل توجهی از تکنیک ابهام ارائه نموده اید. یقه لباس فرد که فرمی مانند " قلب " به خود گرفته، در میانه خود سطح دیدگانی روشنی را محصور نموده که تداعی صفحه ای را می کند که سر رو به ازمحلال و فروپاشی با چشمهایی که گویی تنها کاسه خالی آنها بر صورت به جا مانده، بر روی آن قرار داده شده است. ثبت بیننده را

ثبت قابل تاملي است نيمه دوم واژه "فتوگرافي" در آن قوي تر به بيننده ارائه مي شود. المانهاي شاخص ثبت به نظر من عبارتند از: كوه: در بيان سهمگيني دماوند: در مقام نمادي از ايران زن: در بيان زنانگي - انسان بند: در بيان...

تصور مي كنم نگاه به اين ثبت از دريچه ديد فيلسوف و نشانه شناس فرانسوي "رولان بارت" خالي از لطف نباشد. در توجه به "استوديوم" ثبت( كيفيت يا ويژگي اي كه عكس آگاهانه براي بيننده اش برجسته مي كند و نسبت تنگاتنگي با نيت و قصد عكاس دارد)، هر چند اشاره مؤلف به ...

انتزاع فلسفي جالبي است. شكل ديدگاني مكعب كه مي توان گفت پايدارترين حالت بصري در ميان شكلهاست، را به بازي گرفته و تصعيد نموده ايد. شكلي پايدار اما توخالي كه ...

گويي آسمان ملتهبِ تقدير با مشتهاي گره كرده، از آرامش دورني پيرمرد داناي درون مؤلف چنان به خشم آمده كه كوهها را بر زمين فشرده و دامنگير كرده است. اما اين التهاب را در...