"رابرت پینکاس"
نقد خوب خودش یک اثر هنری و همسنگ اثری است که نقد می شود!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

... آیا دخترک گل فروش را نمی توان به پاکی رزهای قرمز تشبیه نمود؟! پاکی که گاه با چشمان هوس آلود هرزه گانی که بویی از انسانیت نبرده اند و کم نیز نمی باشند لکه دار می شود. پاکی که گاه با سخنی زشت و زننده آلوده به زهر تلخ کلام نا هنجاری می شود... آری می توان اتوبان را تنها نمونه ای از تبعیض و فقر دانست؛ تنها گوشه کوچکی از آن. چه زیباست اگر دخترک و گلها هر دو را به رزهایی تشبیه کنیم... گل روزی که از شاخه و بوته ی سبز خود چیده شده است و دخترکی که او هم از دنیای شیرین کودکی و نوجوانی که می بایست هم اکنون در آن باشد چیده و ... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== ... اما در ارزیابی نقد توجه به این نکته اساسی را باید همواره در نظر داشته باشیم که نقد تا زمانی اعتبار علمی و استدلالی خود را حفظ می کند که بتوان هرلحظه نشانگان بصری عکس را در متن دید. هرچند این امر به ویژه در خصوص عکس های اجتماعی به سبب درگیر شدن احساس منتقد با محتوای ثبت بسیار دشوار است اما پایبندی به آن به قدرت استنادی و هویت انحصاری نقد عکس بسیار کمک کننده و ضروری است. همان رویکردی که در بخش بزرگی از نقد مهدی قاسم خانی به خوبی رخ داده و ...