"لارنس الووی"
نقد حاصل توصیف و اندیشه آزاد متقد است نه ارزیابی نا بهنگام و بیان اصطلاحات تخصصی!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

... لذا با توجه به فرم می توان گفت؛ ثبت در جلب توجه مخاطب به سوژه اصلی مورد نظر مؤلف موفق عمل کرده است اما مشخصا این تمام داده های عکس به ما نیست. آنچه در این میان مغفول مانده، توجه به اتمسفر ثبت است. بیننده با ... ======================== نقد نقد: (فتوریویو) ... منتقد پیکان های پرتابی خود به سوی این هدف را از راه های زیر پیکر بندی کرده است: 1- استفاده از تکنیک تجزیه: رویکردی که طبیعت را در جبهه مقابل صنعت قرار می دهد و از واکنش متعارف مخاطب، در توجه به نمایندگان طبیعت در عکس و جانبداری از آنها استفاده می کند. 2- بهره بردن از تکنیک ستایش: مخاطب همواره به دو مطلب واکنش نشان می دهد، نخست نکوهش و دیگری ستایش. با انتساب ...