"رابرت پینکاس"
نقد خوب خودش یک اثر هنری و همسنگ اثری است که نقد می شود!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 18 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

زمینه آنقدر سرد و بی روح و دچار تکرار است که دو نقطه ی زرد علیرغم سهم کمی که از کادر دارند خود را به چشم مخاطب تحمیل می کنند.

... و از سوی دیگر این سکون و سکوت به واسطه حضور گلدانی میان عناصر اصلی ثبت شکسته می شود، گلدانی که نقش قلب را در جایگاه نمادین عشق تداعی می کند و دوام این مهر را ثبات می بخشد. تعادلی میان المان ها حکم فرماست اما چشم به مساوات میان آنها خیره نمی ماند و سایه ای از قاب که در حال فرود آمدن است. شاید از عرش به فرش ! تمام داستان عکس خلاصه می شود در... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== قهرمان داستان در نقد ثمین ترک به وضوح زنی است که تنها سایه ای از وی در ثبت قابل مشاهده است. این در حالی است که المان ارزشگذاری شده از نظر بصری در عکس محمدرضا معصومی، تصویر نظامی درون قاب است. به بیانی دیگر سایه در این عکس حضور و قدرت بصری بسیار ناچیزتری در جلب نگاه بیننده نسبت به تصویر قاب شده ی روی دیوار دارد. این مغایرت قهرمان گزینی نقد با آنچه عکس بر آن تاکید می کند چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!...

... عکسی پر از سکوت ... پر از فریاد. عکس سکوت فریادهاست... چشم در عکس مدام در حال حرکته، از چشمان خیره ی مرد به دو شاخه گل قرمز تا سایه ی زن تنها. این گردش مداوم چشم رو ساکاده های چشمی میگن ( ساکاده های چشمی : حرکت سریع و هم زمان هر دو چشم از یک وضعیت ساکن به وضعیت دیگه ست ) در اینجا چشم ها مدام در حال حرکت بین این سه عنصر عکس هستن و همین گردش نقشه ای ذهنی از عکس رو در ذهن ما می سازه . ============== نقد نقد: فتوریویو ============== نقد طاهره منصورنژاد، ضمن آن که حاکی از نگاه دقیق و موشکافانه منتقد به عکس است، به سبب بهره بردن از نکات ظریف در بحث ترکیب بندی، روانشناسی و مفاهیم نمادین رنگ، و بررسی چگونگی خوانش عکس نقدی آموزشی محسوب می شود. نقدی که با بیان ساده و بی آلایش و غیر رسمی همیشگی منصورنژاد ضمن برخورداری از ...

نقش آفرینی اصلی ثبت را عنصر بصری بافت بر عهده دارد. بافتی حاصل چیدمان نقاط تیره و روشن کنار هم که زمینه ای را برای حضور المان های اصلی عکس یعنی کارگران فراهم می کند.

عکسی از: ثمین ترک آموزش نقد: علیرضا دین محمدی ============= ... اینجاست که بر می گردیم و می بینیم که عکاس در ثبت این عکس چطوری عمل کرده و چه انتخاب هایی داشته و این انتخاب ها چه تاثیری در انتقال معنا و احساسی که در مخاطب ایجاد می کنه می تونسته داشته باشه... - انتخاب یک زاویه ی خاص کاملا مشهوده.... کمی جلوتر انتخاب این زاویه رو از این جنبه ها مورد بررسی قرار میدیم تا ببینیم آیا سوژه ی مورد نظر خوب و گویا به ثبت رسیده...

چیز خاصی در عکس نیست، یک آویز، یک خرابه، تیرک چوبی آستانه. ولی چشمهایت به آن جلب می شود، یک راست می روی سراغ آویز رنگین کوبیده شده بر سردر مخروبه ؛ نگاهت بر روی رشته ها، دانه دانه به پایین سر می خورد تا به بیابان پشت درگاهی و علف های بی رنگ و رو برسی و باز در میان این سکوت مرگبار به آویز رنگین آویخته بر آستانه پناه بری. تمام حرف عکس همین است! به همین سادگی! تمام فلسفه جادو و علم! نگاه فروید و دورکیم به توتم و تابو! قصه عشق و هنر، باورهای مردم یک سرزمین؛ دو جلد تاریخ ایران! همه و همه در چرخه آویز میان ثبت دور میزند...

نام عکس: "آستانه" عکاس: ثمین ترک منتقد: علیرضا دین محمدی نقد نقد:فتوریویو ------ چیز خاصی در عکس نیست، یک آویز، یک خرابه، تیرک چوبی آستانه. ولی چشمهایت به آن جلب می شود، یک راست می روی سراغ آویز رنگین کوبیده شده بر سردر مخروبه ؛ نگاهت بر روی رشته ها، دانه دانه به پایین سر می خورد تا به بیابان پشت درگاهی و علف های بی رنگ و رو برسی و باز در میان این سکوت مرگبار به آویز رنگین آویخته بر آستانه پناه بری. تمام حرف عکس همین است! به همین سادگی! تمام فلسفه جادو و علم! نگاه فروید و دورکیم به توتم و تابو! قصه عشق و هنر، باورهای مردم یک سرزمین؛ دو جلد تاریخ ایران! همه و همه در چرخه آویز میان ثبت دور میزند...

اسپندی که بوسیله دستان اهل ذوقی به مانند یک اثر هنری بر سردر سرای خانه ای که زندگی در آن جاری و ساری است تا اهل خانه را از گزند چشم زخم و نیروهای شر در امان نگه دارد خود در تقابل و مبارزه با بزرگترین نیروی هستی یعنی زمان زنده و سالم مانده اما در حفظ و نگهداری از زندگی که نگهبان و حافظش بوده ناتوان مانده است؟! تعبیر من این است که آیا این نکته همان راز ماندگاری و جاودانه شدن آثارهنری و مصون ماندن این آثار از گذر زمان نیست؟ مگر نه این است که مارسل دوشان نقاش با گذاشتن توالت فرنگی در فضای نمایشگاه ...

... در بررسی واکنش در این گونه برخورد، یکی از متداول ترین پاسخ های رفتاری، تسری حالت خیرگی به مخاطب است. به همین سبب بیننده ای که در پی کشف پیام عکس به آن می نگرد، نگاهش در نگاه دختر، سخت گره می خورد. قدرت این پیوند به اندازه ای است که المانهای موجود در عکس را تحت الشعاع قرار می دهد و چشمان دختر را مرکز توجه نگاه مخاطب می سازد. البته در تحلیل این رفتار، نباید از تاثیر و همراهی ترکیب بندی عکس غافل شد، چرا که ...