"باربارا گروکر"
ساخت معنا شکلی ثابت ندارد و با هر تماشاگر تغییر می کند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

... فرش های روی بند خطی به موازات افق ایجاد و کادر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده اند که با بهره ای که از ویژگی این نوع خط می برد به القای حالت سکون و آرامش جاری در ثبت کمک کرده است. این حس آرامش که بر ثبت مستولی شده وامدار عامل مؤثر دیگری نیز هست. فردی که به نماز ایستاده با قامت خود عمود بر این خط افق قرار گرفته و ضمن تقسیم کادر به دو قسمت تقریباً برابر، تعادل بصری ثبت را افزایش داده و با توجه به محتوای معنوی که به عکس بخشیده است از این اثر در القای آرامش حاکم بر فضای تصویر مؤثر عمل کرده است. چیدمان پرتقال ها نزدیک سجاده که به نظر می رسد باید کاملا اتفاقی باشد، با...

چهار عضو خانواده پدر به نماز ایستاده، دختر به بهانه مطالعه، نظاره گر شیطنت برادر است؛ مادر، مادر نیست! در واقع حضور او دیده می شود... فرشهای شسته شده گویای حضور اوست. مطمئنا...

دراین عکس که با نام خانواده ایرانی ارائه شده است اغراق هایی قابل مشاهده اند که اگر کمی به آن ها توجه شود کاملا نمایان اند... نخست این که در این عکس که کاملا مشخص است که عکاس با توافق قبلی افراد داخل عکس اقدام به گرفتن تصویر نموده است، حالت پسر بچه ای که چشم به دوربین دارد و دستان خود را به شاخه های درخت گرفته تا به بیننده این حس رو القاء کند که ریخته شدن پُرتقال ها در کف حیاط به دست او انجام شده که مشغول چیدن پرتقال هاست. در حالی که چنین نیست و...