"گروندبرگ"
اظهارات سلیقه ای حتی ارزش مباحثه را هم  ندارند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 14 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

مژگان زعیم دار ============= هر روز فكر كنيد چطور مى توانيد يك نفر ديگر را خوشحال كنيد زيرا انديشه خوشحال كردن ديگران ما را از تفكر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترين عامل نگرانى ترس و اندوه انديشيدن درباره خود است...

هر چند عنوان "attendant" در زبان فارسی دربرگیرنده معانی متفاوتی است که در عبارت مشخص می شوند، ولی من در این ثبت معنای "همراه" را بر دیگر معانی ترجیح می دهم. شیب رو به بالای جاده با فشاری که در حرکت رو به بالا ...

مشخصاً ایده ارزشمندی در ذهن داشته اید. اما به نظر من با توجه به محتوای مورد نظر شما "حسین،چراغ هدایت" به دلایل زیر فرم با محتوا مباینت شایسته ای ندارد: 1- هرچند اتصال سایه میان علمک چراغ راهنمایی و تیغه علم عزاداری، موجب ایجاد نوعی پرسپکتیو خاص و سه بعدی سازی ثبت شده - که در جای خود

مجموعه دربرگیرنده انسانها و حیوانات مشهود در ثبت تشکیل یک مثلث دیدگانی را در میان کادرافقی تصویر داده است که قاعده آن همسو با افق و ضلع پایینی کادر، و راس آن منطبق با سر مادر است. انرژی رو به عمق مثلث -از قاعده ...

كنتراست موجود دررنگ، بافت و نوع خط الیاف سبز و تارهای دارقالی به برجسته سازی تصویر كمك نموده به ویژه كه الیاف سبز رنگ مانند گیسوان بر رخ دار قالی نشسته است.هرچند كنتراست بارزترین تكنیك بصری استفاده شده در این تصویر است، لیكن از هارمونی و تقارن در ...

یک درخت، ردیفی از درختان و حصارهای چوبی بر پهنه ای از علفزار، زیر آسمانی ابری و گرفته، همه ی دریافتی است که در برخورد نخست نصیب نگاه مخاطب می‌شود. تک درخت با سطح وسیعی که در نیمه ی چپ قاب اشغال کرده است و کنتراست قابل توجهی که با پس زمینه ی آسمان دارد، به قدرت، نگاه را در ...

...این همه بیش از آن که عکس را تعریف کنند آنرا تضعیف خواهند کرد. سوژه ای که آنقدر در صفحات ادبیات گفتاری و نوشتاریمان در زیر بار غم فرسوده شد که دیگر رنگ باخته و نخ نما شده است. سوژه ای که تکرار هزاران باره ی آن بیش از هر چیز بیننده را ترغیب می کند تا برچسب - نوستالژی - را بی درنگ بر آن بچسباند و بی هیچ عنایتی از کنارش گذر کند. و با این همه چه چیز عکاس را وا داشته تا این روایت هزار باره را صحنه آرایی و باز تکرار کند؟ در پاسخ به این پرسش، ...

... فرم، آنچنان استیلایی بر ثبت دارد که به اعتقاد من خود به تنهایی تکافوی معنا را می کند. ربابه سلیمانی با چینش این صحنه توانسته است انرژی و هیجان بسیار بالایی را در عکس خود ایجاد کند و از آن زیباتر این که توانسته است آن انرژی را به شدت سرکوب کند! از منظر پویا شناسی، القای چنین اثری به ذهن مخاطب در قالب یک عکس - هر چند متهم به اغراق خواهم شد - اما -شگفت انگیز - است. اجازه دهید برای تبرئه ی خود آنچه را در فرم عکس دیدم به شما نیز نشان دهم...

...عکاس توانسته است با به کارگیری حداکثر فاصله ی کانونی لنز 70 - 200 ، و گشودن دهانه ی دیافراگمِ لنز تا آخرین میزان ممکن (3.2) ، عمق میدان کمی را در عکس ایجاد و سوژه را به خوبی برجسته کند... تازه به خودم آمدم که شاهد یک پرتره ساده نیستم! توضیحات عکس را خواندم... دیدم چقدر ناجور وارد نقد عکس شدم! چه باید می گفتم از اینکه چهره ی سختی کشیده اش را به سان اُبژه ای برای عکاسی تحلیل کرده بودم؟! آن هم زمانی که فکوس عکس بر روی چشمها کامل بود؟! میان دو نگاه... نگاه عکاسی که درد رامی فهمد و نگاه کارگری که درد را معنا می کند من مانده بودم و شریط خوب نوری برای عکس!...

... شب؛ ساعت؛ طناب دار؛ مه؛ ابهام؛ ... واژه هایی که خود کافی اند برای ایجاد اتمسفری وهم آلود در ذهن مخاطب، واژه هایی که تجسم آنها در قالب فتومونتاژ نادر اکبرپور به ثبت رسیده است برای بیان تصویریِ یک نگاه و اندیشه ی خلاقانه ... عکسی تخت با پس زمینه ی سیاه که تجسمی از ... ============= نقد نقد: فتوریویو ============= قد از تکنیک تجزیه ی ترکیب عکس به المان های سازنده ی آن بهره می برد. در این شیوه، منتقد پس از استخراج عناصر اصلی و تاثیرگذار تشکیل دهنده ی تصویر، به دنبال تعبیر هریک از آنها با توجه به اصل همجواری است. به این معنی که هر کاراکتر، فارغ از این که به تنهایی می تواند تعبیری نمادین یا تعریفی عمومی در پیش زمینه ی ذهنی مخاطب داشته باشد، با قرار گرفتن در جوار المان یا المان های دیگر تعریف و بیانی تازه خواهد یافت. تاثیر متقابل عناصر بصری و المانهای موجود یا به تعبیری...