"دوری اشتون"
اشتیاقم برای نقد؛ "درک عنصر محرک" در اثر است!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 22 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

ثبت متفاوتی را ارائه نموده اید که شاید مهمترین تمایز آن همعصر نبودن آن با زمان حال و سینمایی بودن آن است. من فکر می کنم با توجه به سینمایی بودن ثبت، نگاه کودک به دوربین عکاس، به ثبت لطمه زده است. حالت دست هنرپیشه قوی هیکل که موهای دختر را در بردارد خالی از

زاویه ثبت غیر متعارف و جالب است. به بازی گرفته شدن عمق میدان دید ستودنی است. هم نشینی فام کلاف نخ ها چشمنواز است. هر چند در نظر اول به نظر می رسد اگر دستها و ...

شکل دیدگانی هرمی که بدن کودک را فراگرفته است، به سه بعدی سازی ثبت انجامیده است. سه نقطه قوی دیدگانی ثبت شامل صورت (که در میان سیاهی چادر برجسته نمایی شده)، دستها (با کنتراست بارزی که با محیط پیرامونی دارند) و ظرف سفید پلاستیکی ( با اختلاف لومینانس ، فرم و ...

به نظر من قدرت بیانی بالای ثبت به جهت ایجاد پارادوکس بصری است که توسط عکاس در آن ایجاد گردیده است. تلفیق ادیت انجام شده با پرتره فرد، ترکیب جالبی را ایجاد کرده است. بیننده در حالیکه انتظار مشاهده جلوه های ترس و وحشت و آشفتگی را در ابژه دارد

این ثبت به ویژه از این وجه که هر دو جنسیت دختر و پسر را دوشادوش هم در محکمه وجدان عدالت اجتماعی در پیشگاه چشم مخاطب در موضع تظلم و دادخواهی، قرار...

ثبت از عناصر بصری دارای انحنا بیشترین بهره را برده است؛ که در دوایر حاصل از تابیدن نور، قرص های نان و چهره دخترک به صورت دایره کامل، و در ...

ثبت از لحاظ بصری ترکیب ویژه ای را به نمایش گذاشته است. در این ثبت شکلهای دیدگانی پایه نقش آفرینی ترکیبی شایسته ای دارند و خط و نقطه به شکلی قوی حضور خود را بر چشم تحمیل می کنند. مهمترین شکل...

ثبت قابل تامل و ارزشمندي كه از تركيب شايسته اي برخوردار است. مهمترين نكته حائز اهميت ثبت به نظر من بيان پارادوكس"تحسين هبوط" است. شكل ديدگاني فضاي روشن معماري پس زمينه كه از بنايي گنبد مانند تشكيل شده است در ...

هرچند قاعدتاً این تصویر به ظاهر ساده، ثبتی کارگردانی شده نیست،اما کثرت عناصر سمبلیک موجود در آن بسیار قابل تامل است. عنصر زنانگی در ثبت غالب است که می توان آن را در قالب مادر و دختر؛ زمین و ...

فرم در این ثبت از قدرت بیانی مناسبی برخوردار است كه بخش قابل توجهی از آنرا از تركیب و قسمت عمده ای را از فام بهره می برد. فام آبی كه در جایگاه خود در گستره اصلی - در ...