"موریس وایتز"
اگر داوری با تفسیر همراه نشود نسبت به اثر هنری و احتمالا نسبت به همه بی مسئولیت خواهد بود

جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 54 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

پوپک شهیدی ============= خوشبخت کسی است که امروز را روز خود بداندوبا خیال آسوده فریاد بزند... آهای فردا! آهای فردا! هر کاری می خواهی بکن،از هیچ چیز کوتاهی نکن،چون من امروز را سپری کردم. این کلمات را سی سال قبل از میلاد مسیح،هوراس،شاعر بزرگ رومی بیان کرده‌است ولی عجیب است که هنوز تازه است و به درد این روزگار می خورد...

با توجه به اینکه ظاهراً مقصود اصلی شما در ارائه این ثبت، به تصویر درآوردن "نا امیدی" بوده است، من تصور می کنم، المانهای غالب تشکیل دهنده فرم در ثبت، محتوای مورد نظر را یاری چندانی نمی کنند. این عناصر که عبارتند از: "ساعت" در بیان مفهوم "زمان و انتظار"...

جلوه قابل توجهی از تکنیک ابهام ارائه نموده اید. یقه لباس فرد که فرمی مانند " قلب " به خود گرفته، در میانه خود سطح دیدگانی روشنی را محصور نموده که تداعی صفحه ای را می کند که سر رو به ازمحلال و فروپاشی با چشمهایی که گویی تنها کاسه خالی آنها بر صورت به جا مانده، بر روی آن قرار داده شده است. ثبت بیننده را

با توجه به تمرکز ویژه ثبت بر روی سوژه انسانی، خطوط منحنی قابل توجه به کار گرفته شده در آن، و محتوای ثبت،شاید با کمی اغماض (از تخفیف آراستگی) بتوانیم بگوییم با معادلي در سبک "باروک" روبرو هستیم. این سبک به شدت انسان‌گراست. ویژگی ای که ...

مجموعه دربرگیرنده انسانها و حیوانات مشهود در ثبت تشکیل یک مثلث دیدگانی را در میان کادرافقی تصویر داده است که قاعده آن همسو با افق و ضلع پایینی کادر، و راس آن منطبق با سر مادر است. انرژی رو به عمق مثلث -از قاعده ...

علیرغم اینکه ثبت از کادربندی کلاسیک بهره نمی برد، ولی به نظر من تقسیم بندی کادر به صورتی که سهم حداقل را به زمین و حداکثر را به آسمان اختصاص داده است با توجه به محتوا شایسته صورت پذیرفته است. زیرا این ترکیب، با زمین در موضع ضعف و ...

المانهای مهم موجود در ثبت که عبارتند از: 1- کودک: در بیان معصومیت (و در برداشتی دیگر نادانی و دانش کم) 2- تاریکی: در بیان جهل، گم گشتی و سرگشتگی...

المانای شاخص موجود در ثبت عبارتند از: 1-بطری خالی نوشیدنی:در بیان متلذذ شدن - رفع عطش 2-نقش زن:دربیان نقش و هویت زن 3-نور:در بیان امید- تعالی- حقیقت 4-تاریکی:دربیان ظلم - ظلمت - نادانی...

هر چند دو سوم کادر در اختیار نماینده دنیای صنعتی قرار گرفته است، اما به دلایل زیر، یک سوم چپ کادر - منطبق با محتوای مورد نظر مؤلف - ارزشگزاری بیشتری یافته است: 1- بهره بردن از ...

فشار وارد بر گره ابروان پیر زن و مشت گره کرده ای که بر صورت قرار گرفته به همراه فرم افتاده گونه ها، و چشمهای رو به پایین پیرزن، بیشتر به انتقال مفهوم ناراحتی و ...