"دونالد کاسپیت"
نقد خوب در داوری صادق، در نگارش ساده، در اظهار نظر صریح، و دور از تظاهر و تفاخر است!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

نام عکاس : - نام نویسنده: معصومه حضرتی چشمت را باز کنی یا ببندی به ساعت رو کنی یا پشت به آن بایستی زمان از حرکت نمی ایستد هر لحظه ای که از دست می رود، ارزشمند است و ارزش لحظه بعدی هم کم از آن لحظه قبلی نیست!

با توجه به اینکه ظاهراً مقصود اصلی شما در ارائه این ثبت، به تصویر درآوردن "نا امیدی" بوده است، من تصور می کنم، المانهای غالب تشکیل دهنده فرم در ثبت، محتوای مورد نظر را یاری چندانی نمی کنند. این عناصر که عبارتند از: "ساعت" در بیان مفهوم "زمان و انتظار"...

به تصویر کشیدن بی تابی کودک با قرار دادن آن در جایگاه عقربه های ساعت با همراهی فرمهای فیزیکی بدن کودک که در جهت عقربه های ساعت از بیتابی تا خواب پیش می روند در کنار...

سوژه جالبی را در نظر گرفته اید و زحمت شایسته ای برای به تصویر درآوردن آن كشیده اید. به یاد فیلم زیبای سرگذشت غریب بنجامین باتن(The Curious Case of Benjamin Button) محصول سال 2008 به كارگردانی دیوید فینچر افتادم. نكات زیر در خصوص...

دست مرد؛ در مقايسه با دست زن، از خشونت و عدم ملايمت برخوردار است، و اوست كه ساعت را در جايگاه مديريت " زمان " در اختيار دارد. دست مرد كه با انگشت كوچك خود ، انگشت كوچك زن را در بر گرفته است، بيش از آنكه در القاي محبت و درآغوش گرفتن موفق باشد، در بيان استيلا و چيرگي كارآمد است. علت اين اثر، فشار و نيرويي است كه در دست مرد به نظر مي رسد و آن را از لطافت و نوازش دور مي كند. اين اثر با همراهي ...

... شب؛ ساعت؛ طناب دار؛ مه؛ ابهام؛ ... واژه هایی که خود کافی اند برای ایجاد اتمسفری وهم آلود در ذهن مخاطب، واژه هایی که تجسم آنها در قالب فتومونتاژ نادر اکبرپور به ثبت رسیده است برای بیان تصویریِ یک نگاه و اندیشه ی خلاقانه ... عکسی تخت با پس زمینه ی سیاه که تجسمی از ... ============= نقد نقد: فتوریویو ============= قد از تکنیک تجزیه ی ترکیب عکس به المان های سازنده ی آن بهره می برد. در این شیوه، منتقد پس از استخراج عناصر اصلی و تاثیرگذار تشکیل دهنده ی تصویر، به دنبال تعبیر هریک از آنها با توجه به اصل همجواری است. به این معنی که هر کاراکتر، فارغ از این که به تنهایی می تواند تعبیری نمادین یا تعریفی عمومی در پیش زمینه ی ذهنی مخاطب داشته باشد، با قرار گرفتن در جوار المان یا المان های دیگر تعریف و بیانی تازه خواهد یافت. تاثیر متقابل عناصر بصری و المانهای موجود یا به تعبیری...

نام عکاس: نام نویسنده: معصومه حضرتی چشمت را باز کنی یا ببندی به ساعت رو کنی یا پشت به آن بایستی زمان از حرکت نمی ایستد هر لحظه ای که از دست می رود، ارزشمند است و ارزش لحظه بعدی هم کم از آن لحظه قبلی نیست!