"روبرتا اسمیت"
شما با تشریح آنچه نمی پسندید خودرا منتقد معرفی می کنید!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

عکس را که نگاه می کنی در یک لحظه این پرسش در ذهن ایجاد می شود که تصویر واقعی قو کدام است؟! ناحیه ( بالا – راست ) کادر محل تمرکز بیشتر چشم است و قرار گرفتن درخت و قو به عنوان دو المان اصلی ثبت به گونه ی است که با وارونه کردن مجدد جای یکدیگر را در کادر اشغال می کنند. بنابراین هنگامی که بیننده با تمرکز بر عکس متوجه معکوس بودن آن می شود با این جا به جایی قو در مکانی قرار می گیرد که به درک واقعیت صحنه ی پیش رو هنگام عکاسی و تفکیک واقعیت از مجاز کمک می کند. و مساله فنی مهمی که در این عکس بیش از هر چیز دیگری به شدت خودنمایی می کند کنتراست عکس مزبور است...

... و از سوی دیگر این سکون و سکوت به واسطه حضور گلدانی میان عناصر اصلی ثبت شکسته می شود، گلدانی که نقش قلب را در جایگاه نمادین عشق تداعی می کند و دوام این مهر را ثبات می بخشد. تعادلی میان المان ها حکم فرماست اما چشم به مساوات میان آنها خیره نمی ماند و سایه ای از قاب که در حال فرود آمدن است. شاید از عرش به فرش ! تمام داستان عکس خلاصه می شود در... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== قهرمان داستان در نقد ثمین ترک به وضوح زنی است که تنها سایه ای از وی در ثبت قابل مشاهده است. این در حالی است که المان ارزشگذاری شده از نظر بصری در عکس محمدرضا معصومی، تصویر نظامی درون قاب است. به بیانی دیگر سایه در این عکس حضور و قدرت بصری بسیار ناچیزتری در جلب نگاه بیننده نسبت به تصویر قاب شده ی روی دیوار دارد. این مغایرت قهرمان گزینی نقد با آنچه عکس بر آن تاکید می کند چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!...

... عکسی پر از سکوت ... پر از فریاد. عکس سکوت فریادهاست... چشم در عکس مدام در حال حرکته، از چشمان خیره ی مرد به دو شاخه گل قرمز تا سایه ی زن تنها. این گردش مداوم چشم رو ساکاده های چشمی میگن ( ساکاده های چشمی : حرکت سریع و هم زمان هر دو چشم از یک وضعیت ساکن به وضعیت دیگه ست ) در اینجا چشم ها مدام در حال حرکت بین این سه عنصر عکس هستن و همین گردش نقشه ای ذهنی از عکس رو در ذهن ما می سازه . ============== نقد نقد: فتوریویو ============== نقد طاهره منصورنژاد، ضمن آن که حاکی از نگاه دقیق و موشکافانه منتقد به عکس است، به سبب بهره بردن از نکات ظریف در بحث ترکیب بندی، روانشناسی و مفاهیم نمادین رنگ، و بررسی چگونگی خوانش عکس نقدی آموزشی محسوب می شود. نقدی که با بیان ساده و بی آلایش و غیر رسمی همیشگی منصورنژاد ضمن برخورداری از ...

... فضای عکس تخت و بدون عمق است وعکاس با انتخاب این زاویه دید ؛ فضای مناسبی را برای بهتر دیده شدن فرم ها و عناصر بصری به وجود آورده است. تنها اطلاعاتی که میتوان از شکل سایه های فاقد هویت دریافت کرد این است که آنها دختران وزنان زحمتکش روستایی هستند. دیوار زخت و خشتی؛ ضمن ایجاد کنتراست در بافت وجنسیت با سایه ها؛ به القاء رنج و مرارت و تلاش زنان روستایی کمک کرده است. سایه ها رفتنی؛ ناپایدار و مشمول زوال هستند و ...