"کریستوفر نایت"
دوست ندارم نقدی که می نویسم تنها ترجمان نیت های نهفته هنرمند برای مخاطبین اثر باشد!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

قرار گرفتن کادر افقی ثانوی در مرکز کادر اصلی، با توجه به کنتراست بالای میان بافت و رنگمایه دو مستطیل یاد شده، به برجسته سازی ابژه کمک شایانی نموده است. این در حالی است که ...

دراین تصویر كه ظاهراً از ویترین بالای مزار شهید عزیزی كه در تصویر مشهود است ثبت شده; عدم تعادل بصری بسیار بارز است كه من با توجه به دیگر تصاویر گالری ارزشمند شما، آن را تعمدی و بهره برداری از تكنیك عدم تعادل می دانم. محورهای محسوس تعادل در...

با اغراق در نور، تلاش قابل ستایشی را جهت به تصویر درآوردن عالم نامحسوس شده است. هم نشینی دو فام سبز و سرخ كه در تقابل اثر روانی با یكدیگرند نیز جای تامل دارد. در این تصویر توفق فام با رنگ سرخ است كه از درونمایگی رشادت و شهادت و جاری شدن زندگی-با ریشه ای كه ...