"کِی لارسون"
مسئولیت شما نسبت به هنرمند، تا حد ممکن منصف بودن نسبت به اوست!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

جلوه قابل توجهی از تکنیک ابهام ارائه نموده اید. یقه لباس فرد که فرمی مانند " قلب " به خود گرفته، در میانه خود سطح دیدگانی روشنی را محصور نموده که تداعی صفحه ای را می کند که سر رو به ازمحلال و فروپاشی با چشمهایی که گویی تنها کاسه خالی آنها بر صورت به جا مانده، بر روی آن قرار داده شده است. ثبت بیننده را

ثبت از تركیب بندی قدرتمندی برخوردار است. توزیع وزنی المانها به شایستگی صورت پذیرفته است و منتج به ایجاد تعادل بصری مناسب در ثبت شده است. "شید" (سهمبری از نارنگ سیاه) زیاد بالا-راست تصویر كه در ضد نور گیاه ا زتراكم بالایی برخوردار است با قرارگرفتن در...