"دونالد کاسپیت"
نقد خوب در داوری صادق، در نگارش ساده، در اظهار نظر صریح، و دور از تظاهر و تفاخر است!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

... عکس با حذف هوشمندانه ی المان های اضافی، جسارت و خلاقیت نگاهی را نشان می دهد که می خواهد درک و دریافت خود را با تمرکز هر چه بیشتر بر المانهای موجود ثبت تا جای ممکن همچون شوک به ذهن مخاطب وارد کند. نگاهی غنی با بیانی قابل لمس از رنج پاهایی نرسیده به آسایش زمین تا دستانی فرومانده از آسمان آرزوهای ساده کودکی چهار جفت پای معلق و سه جفت دمپایی، گویی زمین جای پای محکمی نیست برای طبقات ضعیف جامعه وقتی حتی در شرایط یکسان از امکانات برابر برخودار نیستند! بافت آجری تصویر ... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== ... اما ظرافت نقد، جدای از آنچه در تعبیرهای سنجیده ای چون اشاره به بافت آجریِ تصویر به عنوان معادلی برای بافت بصری در برابر بافت زندگی و نشاندن کودکان بی شمار به جای کودکان ثبت به سبب حذف چهره و ایجاد زمینه ی همذات پنداری و تعمیم شرایط جاری به گروهی بزرگتر از آنچه در عکس قابل مشاهده است دارد، در نکته ای دیگر قابل واکاوری است... جایی میان " چهار جفت پای معلق و سه جفت دمپایی" ! وقتی زمین در نگاه منتقد استحکام خود را زیر پای کوچکترین کودک نشسته بر آجرها و پاهای خاکی محروم از دمپایی اش از دست می دهد! و ما را ترغیب می کند تا بار دیگر نگاهی به "جامعه شناسی خودمانی حسن نراقی" بیندازیم...

... امروزه در دنیای مجازی شاهد عکس های به شدت تکراری هستیم که هر روز بیشتر و بیشتر می شوند اما دیدن عکس هایی از این دست با تمام تکراری بودنشان و داشتن حرف های مشترک باز هم خالی از لطف نیست. بی شک این عکس در حوالی کوره های آجر پذیری ثبت شده است، و این بچه ها ، فرزندان کارگران کوره های آجرپذیری هستند، که روی آجرهای انباشته شده نشسته اند. عکاس با کادربندی خوب و... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== ... آنچه منتقد صراحتا به آن اشاره می کند نقطه ی عطفی است که از همگرایی -احساس- و -منطق- هنرمند عکاس در ثبت به ظهور رسیده است. یادآور آنچه -هنری کارتیه برسون- تحت عنوان -لحظه ی قطعی- در کتاب خود با همین عنوان به آن پرداخته است. معنایی فراتر از آنچه ما به صورت متعارف، -انجماد حرکت توسط دوربین- از آن یاد می کنیم. لحظه ی قطعی در نگاه برسون حاصل نگرشی ژرف به احساسات و ویژگی های انسان و نشان دادن آن در قاب تصویر است. چیزی که نمی‌تواند از روی شانس و اقبال به دست آمده باشد و ...