"روبرتا اسمیت"
باید درباره عقیده هایتان بنویسید. اگر اهیمت عقیده بیشتر از توصیف نباشد، کمتر نیست!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 21 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

زاویه ثبت غیر متعارف و جالب است. به بازی گرفته شدن عمق میدان دید ستودنی است. هم نشینی فام کلاف نخ ها چشمنواز است. هر چند در نظر اول به نظر می رسد اگر دستها و ...

شکل مثلث دیدگانی دربرگیرنده فرش که همچون کوهی نیمه چپ کادر افقی را در سیطره حضور خود دارد، از انرژی حاصل از این فرم در حالی بهره می برد که تطابق فام لاکی (نزدیک به قرمز) با ...

حالت فیزیکی فرد سمت راست با توجه به فرم لبها و گونه ها که حاکی از تحمل فشار زیاد است، عینک برجسته و گرفتن میانه چکش آهنین در دست در حال حرکت که نشان از تلاش برای غلبه بر ...

تکنیک اصلی به کار رفته در این ثبت کنتراست است که در بافت و رنگمایه و پرنقشی و سادگی و حرکت و سکون تصویر شده است. نقش آجرهای دیوار که ترکیبی یکنواخت و ملال آور را تداعی می کند نشانی از یکنواختی زندگی روزمره و خشونت بافت آن دارد. این هارمونی ملال آور ...

از نظر كادربندی به نظر من اگر محل خروج خط فرش با زاویه پایین - چپ منطبق بود بهتر بود فلذا اگر تصویر كمی از چپ كراپ می شد نیز با توجه به حد شروع انعكاس بر روی دیوار آسیبی به ثبت وارد نمی شد. همچنین فكر می كنم ثبت می توانست از ...

كنتراست موجود دررنگ، بافت و نوع خط الیاف سبز و تارهای دارقالی به برجسته سازی تصویر كمك نموده به ویژه كه الیاف سبز رنگ مانند گیسوان بر رخ دار قالی نشسته است.هرچند كنتراست بارزترین تكنیك بصری استفاده شده در این تصویر است، لیكن از هارمونی و تقارن در ...

اسطوره بخشی از ارزش‌های فرهنگی هر جامعه هستند چه به قول الیاده نمادها اسطوره و آئین را باید به مثابه ارزش‌های فرهنگی داوری کرد. اسطوره در زبان مرسوم قرن ۱۹ هر آنچه بود که با واقعیت تضاد داشت. در جوامع ابتدائی اسطوره بازیگر حقیقت مطلق است زیرا تاریخ مقدسی را بیان می‌کند پس اسطوره در اینجا واقعی و مقدس و تکرارپذیر است. آفرینش اسطوره به شرایط خاصی نیاز دارد. اندیشیدن ما دوباره اسطوره به مثابه عنصری از تمـدن است.

نقش درخت یکی از اصلی‌ترین نقوش رایج در فرشبافی ایرانی است که به گونه‌های مختلف یا به صورت نقش اصلی یا در متن و بافت طرح به کار می‌رود. این نقش از جمله نقوش اساطیری مهمی است که راز و رمز به کارگیری آن توسط اسطوره پردازان بزرگ تحریر شده است.

این طرح در زمان صفوی به گلزار هم مشهور بوده و پوپ از نقشه گلستان که می‌توان آن را فردوس یا پالیز هم نامید با نام باغ فردوس که گلستان مینوی است یاد می‌کند. باغ فردوس یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در فرهنگ ایرانی است و همیشه در اندیشه و احساسات ایرانیان موقعیتی مرکزی داشته است.

داستان اسطوره‌ای باغ بهشت دگر بار با نقش‌آفرینی متمایزی در فرش ایران تداوم می‌یابد و به‌صورت حوضی پر آب در مرکز متن فرش با نام ترنج ظاهر می‌شود. حوضی که تزئینات جانوری و گیاهی درون یا اطراف آن نمایانگر فضای فردوس و مجسم کننده نعمات آن است.