"رابرت پینکاس"
نقد خوب خودش یک اثر هنری و همسنگ اثری است که نقد می شود!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

دراین ثبت پرسپکتیو ، رنگمایه ، نقطه مرگ و نیز چشم بیننده به بازی گرفته شده اند. کادربندی قوی ثبت زمانی بیشتر نمایان می شود که قطرهای کادر مستطیلی ثبت را رسم نماییم و میانه اضلاع روبروی کادر را دو به دو به هم متصل کنیم،در اینصورت خواهیم دید که هر چهار خط یکدیگر را در "نقطه مرگ تصویر" قطع ...