"دونالد کاسپیت"
نقد خوب در داوری صادق، در نگارش ساده، در اظهار نظر صریح، و دور از تظاهر و تفاخر است!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

... و از سوی دیگر این سکون و سکوت به واسطه حضور گلدانی میان عناصر اصلی ثبت شکسته می شود، گلدانی که نقش قلب را در جایگاه نمادین عشق تداعی می کند و دوام این مهر را ثبات می بخشد. تعادلی میان المان ها حکم فرماست اما چشم به مساوات میان آنها خیره نمی ماند و سایه ای از قاب که در حال فرود آمدن است. شاید از عرش به فرش ! تمام داستان عکس خلاصه می شود در... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== قهرمان داستان در نقد ثمین ترک به وضوح زنی است که تنها سایه ای از وی در ثبت قابل مشاهده است. این در حالی است که المان ارزشگذاری شده از نظر بصری در عکس محمدرضا معصومی، تصویر نظامی درون قاب است. به بیانی دیگر سایه در این عکس حضور و قدرت بصری بسیار ناچیزتری در جلب نگاه بیننده نسبت به تصویر قاب شده ی روی دیوار دارد. این مغایرت قهرمان گزینی نقد با آنچه عکس بر آن تاکید می کند چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!...

... عکسی پر از سکوت ... پر از فریاد. عکس سکوت فریادهاست... چشم در عکس مدام در حال حرکته، از چشمان خیره ی مرد به دو شاخه گل قرمز تا سایه ی زن تنها. این گردش مداوم چشم رو ساکاده های چشمی میگن ( ساکاده های چشمی : حرکت سریع و هم زمان هر دو چشم از یک وضعیت ساکن به وضعیت دیگه ست ) در اینجا چشم ها مدام در حال حرکت بین این سه عنصر عکس هستن و همین گردش نقشه ای ذهنی از عکس رو در ذهن ما می سازه . ============== نقد نقد: فتوریویو ============== نقد طاهره منصورنژاد، ضمن آن که حاکی از نگاه دقیق و موشکافانه منتقد به عکس است، به سبب بهره بردن از نکات ظریف در بحث ترکیب بندی، روانشناسی و مفاهیم نمادین رنگ، و بررسی چگونگی خوانش عکس نقدی آموزشی محسوب می شود. نقدی که با بیان ساده و بی آلایش و غیر رسمی همیشگی منصورنژاد ضمن برخورداری از ...