"هانس گئورگ گارامر"
تفسیر کردن به منزله کلام بخشیدن به نشانه هایی است که خود از سخن گفتن عاجزند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

عکس را که نگاه می کنی، ساده است. آن قدر ساده که می مانی درباره اش چه بگویی؟! به سادگی زندگی سربازی. همان اول ترجیح می دهی که یک راست بروی سراغ خط و زاویه و پای ترکیب عکس را به میان آوری، از نقطه طلایی و کلاهی که حاوی نشان و معناست بگویی و توزیع مناسب وزن بصری و نهایتا گریزی به محتوای خلاصی یک سرباز از لباس اجباری بزنی و خلاص...!

در نگاه به عکس از این زاویه، خواهیم دید که ثبت از تقسیم بندی گویا و هشیارانه ای بهره می برد: - زمینی که شهدا در آن قرار گرفته اند، و پایه های پرچم در آن جای دارند، قدمگاه زنی است که تصویرش با کوه متباین گردیده و اندامش چون چوبهای پرچم ایستاده در زمین، مقاوم و با استقامت بر زمین ایستاده است، و ... - آسمانی که از التهاب خبر می دهد، طوفانی که در راه است و بارانی که خواهد بارید و پرچم هایی که ... در باد و طوفان می رقصند و زیباتر می شوند. - و اما در میانه ثبت که قلب معنایی عکس است خطوط منحنی دربرگیرنده اندام زن ...

... فرش های روی بند خطی به موازات افق ایجاد و کادر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده اند که با بهره ای که از ویژگی این نوع خط می برد به القای حالت سکون و آرامش جاری در ثبت کمک کرده است. این حس آرامش که بر ثبت مستولی شده وامدار عامل مؤثر دیگری نیز هست. فردی که به نماز ایستاده با قامت خود عمود بر این خط افق قرار گرفته و ضمن تقسیم کادر به دو قسمت تقریباً برابر، تعادل بصری ثبت را افزایش داده و با توجه به محتوای معنوی که به عکس بخشیده است از این اثر در القای آرامش حاکم بر فضای تصویر مؤثر عمل کرده است. چیدمان پرتقال ها نزدیک سجاده که به نظر می رسد باید کاملا اتفاقی باشد، با...

دراین عکس که با نام خانواده ایرانی ارائه شده است اغراق هایی قابل مشاهده اند که اگر کمی به آن ها توجه شود کاملا نمایان اند... نخست این که در این عکس که کاملا مشخص است که عکاس با توافق قبلی افراد داخل عکس اقدام به گرفتن تصویر نموده است، حالت پسر بچه ای که چشم به دوربین دارد و دستان خود را به شاخه های درخت گرفته تا به بیننده این حس رو القاء کند که ریخته شدن پُرتقال ها در کف حیاط به دست او انجام شده که مشغول چیدن پرتقال هاست. در حالی که چنین نیست و...