"کریستوفر نایت"
دوست ندارم نقدی که می نویسم تنها ترجمان نیت های نهفته هنرمند برای مخاطبین اثر باشد!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

... يك مستند گويا و تكان دهنده، رويدادي تلخ و هشدار دهنده، عكس بصورت كاملآ روشن موضوع كودكان كار را بيان مي كند. كودكاني كه بايد در فضاي بي آلايش كودكي فقط كودكي كنند و صرفآ به تخليه احساسات كودكانه خود بپردازند... ... صرف نظر از مباحث فني در عكس نظير ارائه تصوير ناقص از مساله (در كادر نبودن خودروهاي در حال تردد و قرار نگرفتن سوژه انساني در بطن خودروها براي القاء حس همذات پنداري بهتر) ليكن عكاس تاحدودي اين مساله را واگويه كرده است و با خوانش المان هاي موجود در ... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== ... تناسب آهنگ عبارات استفاده شده با محتوایی که منتقد در صدد انتقال آن است شروع مناسبی را برای نقد رقم زده است... ... اشاره به امکان ایجاد زمینه ای پویا تر جهت همذات پنداری بیننده با شخصیت های روایت عکس از دیگر نکات ارزشمند نقد محسوب می شود..

ثبت به لحاظ ساختاري، المان ها و عناصر قابل تاملي را در خود جمع كرده است كه بر گرفته از نگاه هوشمندانه و دغدغه مند عكاس مي باشد. نكات قابل تامل ثبت عبارتند از: 1- انسان هاي در حال جوش و خروش بسان حشرات كه در تكاپوي جمع آوري آذوقه زمستاني خويش هستند و مدام در هم مي لولند و شباهت زيادي به زنداني ها دارند تا انسان هايي آزاد 2-گودالي عميق و حلزوني شكل 3-نردبان هاي چوبي و پيچ در پيچ چوبي محل رفت و آمد انسان ها 4-فضاي تيره و تار حاكم بر ثبت که نماد تيرگي و نكبت حاكم بر فضاست عكاس با انتخاب اين روايت تلخ از زندگي دست به... ============ نقد نقد: فتوریویو ============ استثمار انسانی که چه در اندیشه ی فیلون فیلسوف معروف یونانی که اعتقاد داشت هیچ چیز در جهان خاکی بیش تر از انسان به خداوند شباهت ندارد، چه آن گونه که در سفر تکوین عهد عتیق می خوانیم که " ... و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم" ؛ و چه با استناد بر قرآن کریم در نگاه به انسان به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین، از شرافت و حرمتی بی بدیل برخوردار است، در نگاه هنرمند عکاس و منتقد هنرمند به...

... شب؛ ساعت؛ طناب دار؛ مه؛ ابهام؛ ... واژه هایی که خود کافی اند برای ایجاد اتمسفری وهم آلود در ذهن مخاطب، واژه هایی که تجسم آنها در قالب فتومونتاژ نادر اکبرپور به ثبت رسیده است برای بیان تصویریِ یک نگاه و اندیشه ی خلاقانه ... عکسی تخت با پس زمینه ی سیاه که تجسمی از ... ============= نقد نقد: فتوریویو ============= قد از تکنیک تجزیه ی ترکیب عکس به المان های سازنده ی آن بهره می برد. در این شیوه، منتقد پس از استخراج عناصر اصلی و تاثیرگذار تشکیل دهنده ی تصویر، به دنبال تعبیر هریک از آنها با توجه به اصل همجواری است. به این معنی که هر کاراکتر، فارغ از این که به تنهایی می تواند تعبیری نمادین یا تعریفی عمومی در پیش زمینه ی ذهنی مخاطب داشته باشد، با قرار گرفتن در جوار المان یا المان های دیگر تعریف و بیانی تازه خواهد یافت. تاثیر متقابل عناصر بصری و المانهای موجود یا به تعبیری...

با اينكه غلبه رنگ زرد به وضوح در عكس ديده مي شود ليكن شاعرانگي و رهايي و حس آرامش، شور و شوق و انرژي بالاي رنگ قرمز به خوبي در فريم نمايان و مستوليست. تركيبي هوشمندانه در قابي مربع كه نماد تسلسل و فرود و ادامه زندگی و حکمرانی الهی در عالم ماده است كه به وسيله انسان به تسخير در آمده است با گريزي به انتهاي كادر كه افق آرامبخش را به نمايش گذاشته است، حس سردي و سكون و رخوت موجود را به كلي زدوده است، بگونه اي كه مخاطب با كنكاش در زواياي مختلف ثبت با احساسات پاك و لطيف قهرمان داستان همگام و ..