"باربارا گروکر"
ساخت معنا شکلی ثابت ندارد و با هر تماشاگر تغییر می کند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 32 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

در تبیین فرم؛در هم تنیدگی انگشتان دو دست با بهره ای که ازخطوط انگشتان در راستای افق با همراهی اثر کادر افقی برده است، در تصویر نمودن آرامش حاصل از این خطوط با توجه به ...

به نظر من این ثبت از نظر محتوا در کادر افقی با بهره ای که از آرامش آن خواهد برد، جلوه مناسبتری خواهد داشت. که ظاهراً ...

ثبت متفاوتی را ارائه نموده اید که شاید مهمترین تمایز آن همعصر نبودن آن با زمان حال و سینمایی بودن آن است. من فکر می کنم با توجه به سینمایی بودن ثبت، نگاه کودک به دوربین عکاس، به ثبت لطمه زده است. حالت دست هنرپیشه قوی هیکل که موهای دختر را در بردارد خالی از

المانهای مهم موجود در ثبت که عبارتند از: 1- کودک: در بیان معصومیت (و در برداشتی دیگر نادانی و دانش کم) 2- تاریکی: در بیان جهل، گم گشتی و سرگشتگی...

ثبت از عناصر بصری دارای انحنا بیشترین بهره را برده است؛ که در دوایر حاصل از تابیدن نور، قرص های نان و چهره دخترک به صورت دایره کامل، و در ...

ترکیب بندی خوبی صورت گرفته و فرم جالبی با تشابه به بدن انسانی که دستها را به بالا گرفته ایجاد شده است. اما به نظر من به دلایل زیر فرم با "محتوای مورد نظر شما" مباینت شایسته ای ندارد: 1- دایره نورانی که...

هرچند وزن بصري سمت راست كادر افقي ماهيتاً نسبت به سمت چپ سنگينتر است، و حضور المانهايي با لومينانس بالاتر و تينت (سهمبري از نارنگ سفيد) در اين ناحيه با سبكتر نمودن وزن بصري آن در ...

طبیعت موجود در تصویر از سه نوع بافت متفاوت بهره می برد. بافت دیواره پوشیده شده از ریشه هایی كه از خطوط آزاد، شكسته و درهم تشكیل شده و تداعی گر آشفتگی است (وقتی به مكان عكس- "دینور"- فكر می كنم; برایم یادآور مصائب و ...

تركیب بندی و محل قرار گرفتن عناصر موجود در كادر به خوبی صورت گرفته است. گلدان به عنوان ابژه اصلی در سمت راست - پایین كادر واقع شده كه با توجه به جهت ...

ثبت از تركيبي كلاسيك بهره مي برد. استفاده به جا از نقاط طلايي و تعادل وزن بصري ايجاد شده در كادر عمودي با پوزيشنينگ (مكان يابي) مناسب شكل هاي ديدگاني موجود قابل ...