"گروندبرگ"
اظهارات سلیقه ای حتی ارزش مباحثه را هم  ندارند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

دراین ثبت پرسپکتیو ، رنگمایه ، نقطه مرگ و نیز چشم بیننده به بازی گرفته شده اند. کادربندی قوی ثبت زمانی بیشتر نمایان می شود که قطرهای کادر مستطیلی ثبت را رسم نماییم و میانه اضلاع روبروی کادر را دو به دو به هم متصل کنیم،در اینصورت خواهیم دید که هر چهار خط یکدیگر را در "نقطه مرگ تصویر" قطع ...

ثبت قابل تامل و ارزشمندي كه از تركيب شايسته اي برخوردار است. مهمترين نكته حائز اهميت ثبت به نظر من بيان پارادوكس"تحسين هبوط" است. شكل ديدگاني فضاي روشن معماري پس زمينه كه از بنايي گنبد مانند تشكيل شده است در ...