"فرانسیس اسپارشات"
اگر بتوانید " نگاه انتقاد آمیز " را بیاموزید بی تردید " انسان بودن " را آموخته اید!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

هر چند در نگاه نخست به نظر می رسد حضور یک پرنده تنها بر روی صلیب، به جهت جفت نبودن و بالانشستن نسبت به دیگران در راستای مفهوم مورد نظر قرار نمی گیرد ولی در برداشتی دیگر اگر این پرنده را پیام آور صلح بدانیم که با تکیه بر تعالیم دینی پیام صلح را برای دیگر پرندگان که...

بايد توجه كرد نحوه و جهت خوانش تصویر با توجه به المانهای موجود که توزیع وزن را در سطح گستره اصلی موجب می شوند به همراه صفاتی که بر عناصر بصری تعلق می گیرند، به اندازه چگونگی و جهت خواندن...

برای من با توجه به المانهای شاخص ثبت: 1- جوان: در بیان جوانی، نیروی کار و سازندگی 2-کتاب: در بیان دانش، تحصیل 3- ماه: در بیان رؤیا 4-فرم پرنده: در بیان مهاجرت...

هر چند در نگاه نخست به ذهن متبادر می شود که اگر چهره فرد بر نقطه طلایی کادر - سمت چپ - منطبق می گردید، ثبت از توازن و تعادل بصری شایسته تری برخوردار می بود اما به نظر من با توجه به اینکه ارزش ترکیب در قرار دادن فرم در خدمت محتواست، با توجه به...

ثبت ار انرژی انفجاری حاصل از خطوط متحدالامرکز بهره زیادی می برد. چشمه این خطوط که منطبق بر چشمه پرسپکتیو ثبت است در مکانی فرضی در دل آسمان جای دارد. با توجه به روشن تر بودن مرکز این پرسپکتیو نسبت به ...

در کل در سنت‌های اساطیری استفاده از نقوش جانوری و یا ادغام جانوران با یکدیگر، ستودنی بوده است و به همین لحاظ است که یکی شدن جانوری چون اسب، پرنده، بزکوهی و قوچ با یکدیگر نمایانگر هدفی قاطعانه بوده است. گاهی طاووس‌های چهارپائی را که بالی از گل و نگاره‌ای بته‌ای بر دم دارند در قالی‌هائی نظیر قالی عرب غنی لو از مجموعه دستبافت‌های عشایری می‌بینیم که در دو سوی درخت ایستاده‌اند که نشانه روییدن و نیاز گیاه از آب است و مرغ بدین صورت مظهر رویش از آب است تبار این مرغان چهارپا به اسطوره های سکائی می ‌رسد. طاووس اسطوره مرغ ناهید، ایزد آب بوده است که در نقش فرش جلو‌‌ه‌گر می‌شود.