"گروندبرگ"
اظهارات سلیقه ای حتی ارزش مباحثه را هم  ندارند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

ثبت قابل تامل و ارزشمندي كه از تركيب شايسته اي برخوردار است. مهمترين نكته حائز اهميت ثبت به نظر من بيان پارادوكس"تحسين هبوط" است. شكل ديدگاني فضاي روشن معماري پس زمينه كه از بنايي گنبد مانند تشكيل شده است در ...

ثبت ار انرژی انفجاری حاصل از خطوط متحدالامرکز بهره زیادی می برد. چشمه این خطوط که منطبق بر چشمه پرسپکتیو ثبت است در مکانی فرضی در دل آسمان جای دارد. با توجه به روشن تر بودن مرکز این پرسپکتیو نسبت به ...

... این انرژی از پایین به بالا در راستای خطوط حرکت می کند و هرآنچه در مسیر قرار دارد -از جمله انسان - را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه موجب می شود بیننده ثبت را ماورائی و چنان قطعه ای از بهشت تصور کند، تا حدود زیادی مرهون همین ترکیب است. گویی نور از زمین به آسمان می رود و بدین سان زمین مقدس می شود و آسمان تبدیل به مجهول بی کرانه ای می گردد که بواسطه این "ستاره" روشن می شود... ... استقرار تصویر فرد، در قسمت پایین کادر، موجب شده تا فضای باز بیشتری در بالای سر فرد ایجاد شود و در نتیجه القای حس "امکان" عروج، بالارفتن و تعالی و صعود در بیننده در راستای شعاع نور قدرت بگیرد. این مکان استقرار فرد، تنها خط افقی ثبت را شامل می شود... .... به همین علت، انسان که به واسطه درآغوش گرفتن زانوها و انحنای اندام خود توسط دایره محاط شده است از ویژگی درونگرا و بی نهایتگرای این شکل بهره وافر می برد. اما تصویر از دایره بصری دیگری هم بهره می برد و آن ...