"ا.دی.کُولمن"
نقد؛ حاصل تصادم تصاویر و کلمات است


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

این ثبت به ویژه از این وجه که هر دو جنسیت دختر و پسر را دوشادوش هم در محکمه وجدان عدالت اجتماعی در پیشگاه چشم مخاطب در موضع تظلم و دادخواهی، قرار...

تکنیک اصلی به کار رفته در این ثبت کنتراست است که در بافت و رنگمایه و پرنقشی و سادگی و حرکت و سکون تصویر شده است. نقش آجرهای دیوار که ترکیبی یکنواخت و ملال آور را تداعی می کند نشانی از یکنواختی زندگی روزمره و خشونت بافت آن دارد. این هارمونی ملال آور ...

پسرک به دوربین توجه ندارد. به نظر می­رسد لحظه­ ای گذرا در حالی که داشته نام روزنامه­ هایش را فریاد می­زده، نگاهش به عکاس افتاده و بعد هم شاید نگاهش را از او بازگرفته. چشم­هایش ...

هرچه در عکس به دنبال تفاوتی میان این حجمِ فشردۀ انسانی چشم بچرخانی چیز دندان­گیری نصیبت نمی ­شود. خیلی که دقت کنی، چند نفری در سمت چپِ عکس کمی سنشان بیشتر به نظر می­رسد، و کمی آن­ طرف ­تر نوجوانی سعی می­ کند با تمام خستگی لبخند بزند ؛ و شاید یکی­ دیگر هم درصف­ های آخر همین تلاش را می­ کند. ذهنم همۀ این نوجوان­ها را در قالب الیور توییست جای می­دهد. کافی است صورت­ های سیاه­شان را...

...خط روی لبۀ پائینی دیوار هم تقریباَ روی خط یک سوم افقی کادر است. تمام کادر در فکوس قرار دارد و با عمق زیادی روبرو نیستیم و خیلی زود با سطح خشن دیوار برخورد می کنیم. همین موضوع برخورد با عکس را ساده تر می کند. عکس هیچ نشانی از تقارن ندارد. شاخه ها که در عنوان عکس هم به آنها اشاره شده، توجه را به سمت پنجره و پسربچه می کشاند که پرسش و معمای اصلی عکس را مطرح می کند...