"شارل بودلر"
نقد هنری باید از دیدگاهی نوشته شود که گسترده ترین افق ها را باز بگشاید!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 9 از 9 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

انطباق ضلع چپ کادر با چهارچوب پنجره، به همراه پرسپکتیو دو سویه ایجاد شده تا محور عمود میانه کادر، ترکیب بندی جالب و موفقی را به ثبت بخشیده است. دو قسمت چپ و راست پنجره گشوده شده مانند دفتر و آلبومی قدیمی به روی بیننده باز شده است. طراوت طبیعت بیرون از...

المانهای مهم موجود در ثبت که عبارتند از: 1- کودک: در بیان معصومیت (و در برداشتی دیگر نادانی و دانش کم) 2- تاریکی: در بیان جهل، گم گشتی و سرگشتگی...

در ترکیب: انتخاب کادر مربع و قرار گرفتن دریچه مسدود شده در میانه کادر و نقطه مرگ بصری که خود به عنوان یک نقطه قوی دیدگانی قوی عمل می کند...

هر چند پرهیز ار درج نظر بر پرتره های شخص از خود را بیشتر می پسندم؛ ولی ثبت حاضر با بهره مناسبی که از روشنایی و تیرگی و قرار دادن فرد در میانه مرز نور و ظلمت دارد، از یک پرتره صرف فاصله گرفته است. تاریکی که تا مرز...

هرچند وزن بصري سمت راست كادر افقي ماهيتاً نسبت به سمت چپ سنگينتر است، و حضور المانهايي با لومينانس بالاتر و تينت (سهمبري از نارنگ سفيد) در اين ناحيه با سبكتر نمودن وزن بصري آن در ...

تركیب بندی و محل قرار گرفتن عناصر موجود در كادر به خوبی صورت گرفته است. گلدان به عنوان ابژه اصلی در سمت راست - پایین كادر واقع شده كه با توجه به جهت ...

ثبت از تركیب بندی قدرتمندی برخوردار است. توزیع وزنی المانها به شایستگی صورت پذیرفته است و منتج به ایجاد تعادل بصری مناسب در ثبت شده است. "شید" (سهمبری از نارنگ سیاه) زیاد بالا-راست تصویر كه در ضد نور گیاه ا زتراكم بالایی برخوردار است با قرارگرفتن در...

حضور پنچره ها همیشه یادآور و نوید دهنده امید و روشنایی بوده است؛ حرکت مواج پرده های رنگارنگ و پر نقش ونگار؛ ورود تسلی بخش و آرامش بخش نسیم روح نواز و حضور بی دریغ نور آفتاب از لابه لای پرده های حصیری و بازی نور و سایه روشنش... ... اما اینجا ؛ بیرون از این آپارتمان های سرد و بی روح؛ تخت و چرکین با پنجره های که ما را دعوت به تاریکی می کنند و ...

... لذا با توجه به فرم می توان گفت؛ ثبت در جلب توجه مخاطب به سوژه اصلی مورد نظر مؤلف موفق عمل کرده است اما مشخصا این تمام داده های عکس به ما نیست. آنچه در این میان مغفول مانده، توجه به اتمسفر ثبت است. بیننده با ... ======================== نقد نقد: (فتوریویو) ... منتقد پیکان های پرتابی خود به سوی این هدف را از راه های زیر پیکر بندی کرده است: 1- استفاده از تکنیک تجزیه: رویکردی که طبیعت را در جبهه مقابل صنعت قرار می دهد و از واکنش متعارف مخاطب، در توجه به نمایندگان طبیعت در عکس و جانبداری از آنها استفاده می کند. 2- بهره بردن از تکنیک ستایش: مخاطب همواره به دو مطلب واکنش نشان می دهد، نخست نکوهش و دیگری ستایش. با انتساب ...