"موریس وایتز"
اگر داوری با تفسیر همراه نشود نسبت به اثر هنری و احتمالا نسبت به همه بی مسئولیت خواهد بود

جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

کادربندی و ترکیب مناسب صورت گرفته است.کنتراست رنگمایه مناسب است ولی نور در قسمت چپ تصویر اور شده است. ظاهراً کودکان به سوژه ای بیرون اتاقک نگاه می کنند که توجهشان را بیش از عکاس جلب نموده است. تکیه کودک سمت راست به...

شکل دیدگانی هرمی که بدن کودک را فراگرفته است، به سه بعدی سازی ثبت انجامیده است. سه نقطه قوی دیدگانی ثبت شامل صورت (که در میان سیاهی چادر برجسته نمایی شده)، دستها (با کنتراست بارزی که با محیط پیرامونی دارند) و ظرف سفید پلاستیکی ( با اختلاف لومینانس ، فرم و ...

ثبت از عناصر بصری دارای انحنا بیشترین بهره را برده است؛ که در دوایر حاصل از تابیدن نور، قرص های نان و چهره دخترک به صورت دایره کامل، و در ...

خلاقیت در زاویه ثبت موجب گردیده تا جهت و عمق و محورهای محسوس بصری در قالب یک تصویر سه بعدی به بازی گرفته شود. از یک سو بینده در برخورد رئال مواجه با...

... در بازگشتی به قاب می بینیم که چادر گلدار مادر در بالا دست کادر نشانی از مادر است و شمعدانی شاید نماینده ای از جانب مولف و در کل فرزندان. در مقام تشبیه انگار دست خواهشی عارفانه به سوی او (مادر) در جهت رفع نیاز مادی و معنوی دراز شده است که به کارگیری تعبیری چون گشودن دست خواهش گل به سوی باغبان گلستان را خالی از لطف نمی بینم ... ... مولف با استفاده از زیرکی و ظرافت های خاص زنانه و هنرمندانه در باب نوع چیدمان و بخصوص انتخاب عنوان بخوبی شمیم و عطر مادرانه را چه در بوستان دل مخاطبان خویش و چه در گلستان قاب مورد بحث به مشام همگان رسانده است... ================= نقد نقد: فتوریویو ================= ... آنچه در نقد محمد جواد شفیعیان به روشنی قابل مشاهده است، تلاش نگارنده بر ارائه ی تفسیری از عکس پیش رو بر پایه توصیف است. بهره گیری نقد از تشبیهات مناسب و موفقیت آن در توجه دادن مخاطب به حس جاری در فضای عکس از نقاط قوت نقد است. به نظر می رسد نقد به سبب پرداختن به کشف و بیان لایه های احساسی عکس، از...

... اصولا هر گیاهی از خاک می روید ، می بالد و رشد می نماید. اما رشدش همیشه به سمت نور است و روشنایی. حضور گلدان در قسمت قهوه ای رنگ دیوار که خاکی و زمینی است و دست تمنا و سویه ی رشد آن به قسمت سپیدی و به سمت و سوی چادر آویخته و به قول عکاس عطر حضور مادر ، خود بیانگر همه چیز است. با توجه به معنی و مفهوم رنگها این معما... =============== نقد نقد: فتوریویو =============== ... همان گونه که لوئیس فرامپتون نظریه پرداز پیشگام در گفتمان هنری، در تعریف ساختار اثر، دو مقوله ی ساختار بصری و مفهومی را از هم تفکیک کرده است بخش غالب نقد شهرام نجفی را می توان نقدی ساختارگرا دانست. چراکه او جدای آنچه فرم عکس به بیننده ارائه می کند سعی در دستیابی به ریشه های ساختارگرایانه فرهنگی دارد که عکس با آن ها هویت پیدا کرده است. همان چیزی که فرامپتون آنرا میراثی به جا مانده از فرهنگ و سنت می خواند که...

... به بیانی دیگر آیا بیننده بدون توجه به عنوانی که ذهن مخاطب را به سوی معنا هدایت می کند می توانست حضور مادر را تنها به خاطر دو عنصر چادر سپید گلدار که به دیوار آویخته است و یک گلدان شمعدانی درک نماید یا خیر؟! به عقیده اینجانب اگر نام این تصویر "عطر حضورت مادر" نمی بود، انتساب فضای زیبای تصویر به مضامین بی شماری میسر بود و باید گفت عکاس محترم در انتقال پیام خود از طریق تصویر به بیننده چندان موفق عمل نکرده است. اما ...