"فرانسیس اسپارشات"
اگر بتوانید " نگاه انتقاد آمیز " را بیاموزید بی تردید " انسان بودن " را آموخته اید!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 8 از 8 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

زمینه آنقدر سرد و بی روح و دچار تکرار است که دو نقطه ی زرد علیرغم سهم کمی که از کادر دارند خود را به چشم مخاطب تحمیل می کنند.

انطباق ضلع چپ کادر با چهارچوب پنجره، به همراه پرسپکتیو دو سویه ایجاد شده تا محور عمود میانه کادر، ترکیب بندی جالب و موفقی را به ثبت بخشیده است. دو قسمت چپ و راست پنجره گشوده شده مانند دفتر و آلبومی قدیمی به روی بیننده باز شده است. طراوت طبیعت بیرون از...

تركیب بندی و محل قرار گرفتن عناصر موجود در كادر به خوبی صورت گرفته است. گلدان به عنوان ابژه اصلی در سمت راست - پایین كادر واقع شده كه با توجه به جهت ...

تعدد خطوط مورب در تصویر بویژه خطوط پنجره، پرده و طناب در بیننده حس عدم تعادل،آشفتگی و دلهره ایجاد میكند.عمق ایجاد شده توسط فضای تاریك فضای داخلی به همراه جهت این خطوط در ...

... و از سوی دیگر این سکون و سکوت به واسطه حضور گلدانی میان عناصر اصلی ثبت شکسته می شود، گلدانی که نقش قلب را در جایگاه نمادین عشق تداعی می کند و دوام این مهر را ثبات می بخشد. تعادلی میان المان ها حکم فرماست اما چشم به مساوات میان آنها خیره نمی ماند و سایه ای از قاب که در حال فرود آمدن است. شاید از عرش به فرش ! تمام داستان عکس خلاصه می شود در... ============== نقد نقد: فتوریویو ============== قهرمان داستان در نقد ثمین ترک به وضوح زنی است که تنها سایه ای از وی در ثبت قابل مشاهده است. این در حالی است که المان ارزشگذاری شده از نظر بصری در عکس محمدرضا معصومی، تصویر نظامی درون قاب است. به بیانی دیگر سایه در این عکس حضور و قدرت بصری بسیار ناچیزتری در جلب نگاه بیننده نسبت به تصویر قاب شده ی روی دیوار دارد. این مغایرت قهرمان گزینی نقد با آنچه عکس بر آن تاکید می کند چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!...

... عکسی پر از سکوت ... پر از فریاد. عکس سکوت فریادهاست... چشم در عکس مدام در حال حرکته، از چشمان خیره ی مرد به دو شاخه گل قرمز تا سایه ی زن تنها. این گردش مداوم چشم رو ساکاده های چشمی میگن ( ساکاده های چشمی : حرکت سریع و هم زمان هر دو چشم از یک وضعیت ساکن به وضعیت دیگه ست ) در اینجا چشم ها مدام در حال حرکت بین این سه عنصر عکس هستن و همین گردش نقشه ای ذهنی از عکس رو در ذهن ما می سازه . ============== نقد نقد: فتوریویو ============== نقد طاهره منصورنژاد، ضمن آن که حاکی از نگاه دقیق و موشکافانه منتقد به عکس است، به سبب بهره بردن از نکات ظریف در بحث ترکیب بندی، روانشناسی و مفاهیم نمادین رنگ، و بررسی چگونگی خوانش عکس نقدی آموزشی محسوب می شود. نقدی که با بیان ساده و بی آلایش و غیر رسمی همیشگی منصورنژاد ضمن برخورداری از ...

نقش آفرینی اصلی ثبت را عنصر بصری بافت بر عهده دارد. بافتی حاصل چیدمان نقاط تیره و روشن کنار هم که زمینه ای را برای حضور المان های اصلی عکس یعنی کارگران فراهم می کند.

این نقوش در واقع اسطوره تکوین هستی را پیوند می‌زنند. گلدان گلی که ارتباطی وسیع با زمین مادر و ایزد بانوی باروری دارد و همین معنا به طور مشابه در نقوش موزون و بدیع به صور مختلف در طراحی فرش ایران دیده می‌شود. زاده شدن انسان از زمین، عقیده‌ای جهانی است. این احساس ژرف برون آمدن از زمین و زاده شدن از آن، مانند باروری فرسوده ناشدنی زمین و زندگی بخشیدن به عناصر حیات همچون درخت، گل، سبزه و رود است.