"دوری اشتون"
اشتیاقم برای نقد؛ "درک عنصر محرک" در اثر است!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 32 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

زمینه آنقدر سرد و بی روح و دچار تکرار است که دو نقطه ی زرد علیرغم سهم کمی که از کادر دارند خود را به چشم مخاطب تحمیل می کنند.

ارسلان کرمت =========== زیبایی مثل گل سرخه ... مثل بوی نارنج و ریگ های خیس یا مثل بخار نور آبی رنگیه که توی تاریکی آهسته آهسته وا میشه ...

شاید برخی موفقیت در ثبت چنین تصویری را به بخت و اقبال عکاس منسوب کنند،اما باید گفت که مسلما اینگونه نیست.

سوژه را بسیار خوب دیده اید. در اجرا، نکات زیر به نظر من می رسد: 1- فضای سمت راست و زیر سنگهای پایه گل؛ اگر حذف -کراپ-شوند،آسیبی به ثبت نمی رسد و حضور این قسمتها نیز کمکی به بیان ثبت نمی کند زیرا حد اکثر کاربرد آن القای خشکی است که ...

ثبت تاثیرگذاری که در اثر همنشینی فامهای انتخاب شده در ترکیب ایجاد شده، اثر شادی آفرین و آرامش بخش فامهای سبز و زرد را در خدمت فام پرهیجان و زندگی بخش سرخ درآورده است. فام سبز با سازگاری بالایی که با ساختار شبکیه چشم

انطباق ضلع چپ کادر با چهارچوب پنجره، به همراه پرسپکتیو دو سویه ایجاد شده تا محور عمود میانه کادر، ترکیب بندی جالب و موفقی را به ثبت بخشیده است. دو قسمت چپ و راست پنجره گشوده شده مانند دفتر و آلبومی قدیمی به روی بیننده باز شده است. طراوت طبیعت بیرون از...

با توجه به اینکه شیب در خلاف جهت مسیر متعارف ورود چشم به تصویر - چپ به راست - قرار دارد، سرعت پیمایش ثبت توسط چشم به کندی صورت می گیرد که این اثر با خطوط عمود قوی دیدگانی حاصل از تنه درختان تقویت می شود. لذا بیننده مجال بصری کافی برای مرور ثبت خواهد داشت. این درحالی است که...

تركیب بندی و محل قرار گرفتن عناصر موجود در كادر به خوبی صورت گرفته است. گلدان به عنوان ابژه اصلی در سمت راست - پایین كادر واقع شده كه با توجه به جهت ...

تعدد خطوط مورب در تصویر بویژه خطوط پنجره، پرده و طناب در بیننده حس عدم تعادل،آشفتگی و دلهره ایجاد میكند.عمق ایجاد شده توسط فضای تاریك فضای داخلی به همراه جهت این خطوط در ...

پوكه بدون مرمی، جهت بیان اتمام جنگ از قدرت بیانی خوبی برخوردار است. كادر عمودی با كمك خطوط عمودی غالب تشكیل دهنده تصویر به تحرك و ایستایی اثر كمك كرده است. سنگینترین وزن تصویر در یك چهارم راست پایین قراردارد كه ...