Critic-Oven-Title-S... فضایی است برای اشتراک تجربه ها و دانسته ها. جایی برای پخته تر شدن!

این بخش دربرگیرنده مجموعه نقدهایی است که با تکیه بر ذکر نقاط ضعف عکس ها و نقدها و برجسته نمودن آنها، نگاشته می شوند.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن زمینه ای برای تمرین صبر، شنیدن، و نقد تخصصی عکس ها و نقدها به دور از تکلف و تعارف و حاشیه پردازی و البته در دایره احترام متقابل به نگاه، نظر و اندیشه یکدیگر است.

کوره نقد

 
 Review-Critic-Title-S... فرصتی است برای برداشتن گامی بلند تر در عرصه "نقد هنری".

مجالی برای مطالعه و تحقیق در بیان آنچه یک اندیشه در سفر اکتشافی خود به درون یک عکس به آن رسیده است؛ و همراهی با منتقد در کشف نقاط قوت و ضعف نقد خود.

فرصتی برای یاری رساندن و یاری گرفتن در درک بهتر حقیقت درون عکس ها، عکس هایی که بازنما و فرانمای زندگی واقعی ما هستند...

 
 Photo-Critic-Title... فرصتی است برای عکاسان و دوستداران هنر عکاسی و علاقمندان به سفرهای اکتشافی به دنیای دورن عکسها و کشف رازهای نهفته در زوایای پیدا و پنهان آنها.

اسراری که با قلم نور بر صفحه حساس نگاه و دوربین هنرمند عکاس نقش بسته و درک جاذبه ای که وی را به ایستادن، نگاه کردن و تلاش برای مانا نمودن یک لحظه، واداشته است.

فرصتی برای "افزدون و اشتراک سرمایه نگاه"؛ نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند .
برای آگاهی از شرایط ارسال عکس و نقد خود به راهنمای ارسال عکس مراجعه کنید.

 

   در انتظار نقد ...

نقد بر نقد

  نقدی در انتظار نقد ...

  در انتظار نقد ...

 
 Review-Treasure-Key.... مجموعه ای است که از حاصل هنر نگاه فراهم آمده است. هنر نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند.

این بخش دربرگیرنده مجموعه عکس ها و نقدهایی است که در فتوریویو گردآمده است.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن گنجینه ای است برای آنانکه علاقه مندند سرمایه نگاه خود را افزایش دهند تا خود نیز گوهری بر زیبایی ها، هر کجا که باشد - شاید دنیای درون -،بیفزایند.


photorevu

"نقد بر نقد" ...

فرصتی است برای برداشتن گامی بلند تر در عرصه "نقد هنری".
مجالی برای مطالعه و تحقیق و مشارکت در بیان آنچه یک اندیشه در سفر اکتشافی خود به درون یک عکس به آن رسیده است؛ و همراهی با منتقد در کشف نقاط قوت و ضعف نقد خود.
برای آگاهی بیشتر از شرایط و نحوه ارسال نقدِ نقد عکس به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

بدون عنوان

----------------

عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: 
----------------
نقش آفرینی اصلی ثبت را عنصر بصری بافت بر عهده دارد.
بافتی حاصل چیدمان نقاط تیره و روشن کنار هم که زمینه ای را برای حضور المان های اصلی عکس یعنی کارگران فراهم می کند.


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

بدون عنوان

----------------

عکسی از: حسین قشمی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: 
----------------
عکس پیش رو با وجود سادگی به سبب بهره بردن از ساختاری که می تواند تداعی معنا را در نگاه بیننده موجب شود، از قدرت بیانی قابل ملاحظه ای برخوردار است.

آنچه بر صفحه حساس دوربین حسین قشمی نقش بسته، حساسیت نگاه او را محسوس تر می کند تا ذهن جستجوگر مخاطب از کنار پدیده های ساده و روزمره، ساده نگذرد.


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

عکس منتخب کلبه (عاشورا)

----------------
عکس منتخب کلبه (عاشورا)

عکسی از: هما ابهری
نقدی از: فتوریویو
نقد نقد: ---------
----------------
در نگاه نخست؛ عکس از قواعد کلاسیک عکاسی پیروی نمی کند،

از هیچیک از نقاط طلایی عکس در انطباق با المانهای شاخص موجود بهره ای برده نشده است و از تقسیمات یک سوم های متعارف نیز نمی توان نشانی دید.
اما انطباق مرکز ثبت با مؤثرترین قسمت تصویر – محل تماس دست پدر بر روی سر فرزند – گویی حکایت از انتخابی هوشمندانه در تعریف ترکیب عکس دارد که بررسی جریان انرژی در عکس و خطوط هدایتگر چشم که نشان از بهره بردن ترکیب از تقسیمات مبتنی بر اعداد فیبوناچی دارند این ذهنیت را تقویت می کند.... 

جزئیات بیشتر ...